Radar

Åtta miljarder människor på jorden

Indien beräknas bli det folkrikaste landet på jorden under 2023.

Den 15 november är dagen då människorna på jorden formellt sett blir 8 miljarder, enligt FNs statistik. Under 2023 beräknas Indien bli världens folkrikaste land.

Den årliga befolkningstillväxten har sjunkit från 2,1 procent mellan 1962 och 1965 till under en procent 2020, rapporterar TT. Ökningstakten kan falla till omkring 0,5 procent  2050 på grund av en fortsatt nedgång i födelsetalen, enligt FN.