Radar

Regeringen vill bevara Bromma flygplats

Regeringen vill bevara Bromma flygplats.

Bromma flygplats ska bevaras, anser regeringen. Samtidigt stoppas som tidigare aviserat den fortsatta utbyggnaden av höghastighetståg.

Bromma flygplats framtid har varit omdebatterad i flera decennier.
Tidigare har en stängning till omkring år 2025 diskuterats, men i våras föreslog en utredning att flygplatsen skulle bli fossilfri fram till 2030 och stängas fem år senare.

Den nya regeringen håller dock inte med. I budgetpropositionen skriver regeringen att flygplatsen ska fortsätta att vara i drift, vilket också framgår av Tidöavtalet där samarbetspartierna var överens om att något nedläggningsbeslut inte ska komma under mandatperioden.

”Regeringen konstaterar att Bromma flygplats har stor betydelse för tillgängligheten för såväl Stockholmsregionen som för övriga landet”, skriver regeringen bland annat i propositionen.
”Bromma flygplats ska därför bevaras”.

Som regeringen tidigare aviserat stoppas också utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg. För de tre etapperna som redan ingår i den nationella planen för transportinfrastrukturen (Ostlänken, Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås), behövs en separat analys, anser regeringen.

Fakta: Andra förslag inom infrastrukturen

Många av infrastrukturförslagen i budgeten var kända sedan tidigare.
Det handlar bland annat om att bevara Bromma flygplats och beslutet att inte fullfölja utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg.

Regeringen vill också styra om pengar från underhåll av järnvägen till vägunderhåll. Anslaget för vägunderhåll ökas med en miljard kronor, varav 750 miljoner kronor tas från anslaget för järnvägsunderhåll.

Samtidigt görs satsningar på laddstationer och infrastruktur för vätgastankning för tunga fordon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV