Radar

Minskat söktryck till universitet och högskola

Anders Wiklund/TTTotalt har 231 000 sökt högskole- och universitetsutbildningar till nästa vår.

Söktrycket till universitet och högskola har mattats av – till vårens utbildningar söker fem procent färre jämfört med för ett år sedan. Störst är minskningen bland de yngsta.

Det förbättrade covidläget pekas ut som huvudorsak.

”Nedgången beror troligtvis på den förändrade situationen efter pandemin, men vi bedömer att intresset för högskolestudier är fortsatt högt”, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen på Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.

Totalt har 231 000 sökt utbildningar till nästa vår. Intresset för att utbilda sig till högskoleingenjör har ökat med 22 procent, medan intresset för socionomutbildningen minskat med 16 procent.

Utbudet av utbildningar har samtidigt minskat kommande vår med totalt 0,3 procent jämfört med våren 2022.