Energi · På gång i hela landet

På gång i hela landet

I Lycksele hålls en utbildning för pappagruppsledare.

Här kan du hitta intressanta evenemang i hela landet, från norr till söder.

22–23 oktober

Bli pappagruppsledare
LYCKSELE. Vill du hålla i samtal om föräldraroller, jämställdhet, sex, relationer och barns framtid med andra pappor? Denna utbildning ger dig det du behöver i utbyte mot lunch, resa, logi samt att du leder minst två grupper som volontär för organisationen MÄN.
Tid: Lör 10.00–16.30, sön 9.00–15.00
Plats: Lycksele
Info och anmälan: män.se/pappagruppsledare3–6 november

Svealand

22–23 oktober

Framtidsforum med Klimataktion
STOCKHOLM. Hur kan vi mobilisera fler i klimatarbetet och inspirera människor i vår omgivning? Hur kan vi bli mer effektiva och kommunicera bättre för att uppnå våra mål? Klimataktion bjuder in till föredrag, workshoppar, utställningar och fest.
Plats: Folkets Hus, Lillåvägen 44, Bagarmossen
Kostnad: 150–350 kr
Anmälan och info: klimataktion.se/framtidsforum

Götaland

Tisdag 25 oktober

Lösningar i landsbygder
KIVIK. Representanter för Hela Sverige ska leva, Leader respektive projektet Smarta byar berättar om finansiering och hållbara lösningar för levande landsbygder.
Tid: 19.00–21.00
Plats: Dagcentralen Äppelgården, Eliselundsvägen 8, Kivik, Skåne
Kostnad: 75–100 kr inklusive fika
Anmälan: Till info@kiviksmuseum.se senast ett par dagar före
Info: studieframjandet.se/skane-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2022/oktober/biosfaromrade-hallbara-landsbygdslosningar-och-finansieringar

Hela landet

Lördag 29 oktober

Minnesdag för svensk samepolitik
ONLINE/STOCKHOLM. Minnesdag om den historiska diskriminering som samer har upplevt i Sverige med tvångsförflyttningar, rasbiologiska mätningar, gravplundringar, assimileringspolitik och raslagar. Det blir dans samt föredrag med bland andra representanter för Sameföreningen i Stockholm, Svenska Samernas Riksförbund och Svenska FN-förbundet.
Tid: 14.00–16.30
Plats: Online/Zita Folkets bio, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm
Anmälan: Krävs endast för att delta fysiskt på simplesignup.se/event/196000
Info: fempers.se/2022/2022-09-02/minnesdag-svensk-samepolitik-far-inte-glommas

Energi · På gång i hela landet-temp

Hållbarhetsfestival i Västra Götaland

Abbie Richards är ungdomspristagare av Win win Gothenburg sustainability award, och håller i en av programpunkterna under Västra Götalands Hållbarhetsfestival, som handlar om att genomskåda klimatdesinformation.

16–22 oktober är det dags för Hållbarhetsfestival i Västra Götaland, med tema desinformation.

Festivalen arrangeras av Studiefrämjandet och har i år extra fokus på desinformation. Besökare kan exempelvis få lära sig genomskåda klimatdesinformation med hjälp av ungdomspristagaren av Win win Gothenburg sustainability award, Abbie Richards, eller bli bättre på att förstå klimatförnekelse inom miljörörelsen under ledning av Elinor Askmar. 

I nästa nummer av Landets Fria får du veta mer om festivalens tema i en längre artikel.

Var: Olika platser i Västra Götaland samt online

När: 16–22 oktober

Mer info: Hållbarhetsfestivalen (studieframjandet.se)

Energi · På gång i hela landet

Öppen lunchföreläsning om antropocen

Sverker Sörlin har skrivit boken Antropocen – En essä om människans tidsålder, och föreläser i ämnet 11 december.

Lär dig mer om människans tidsålder i Zoom-föreläsningen Avgörande val och ansvar i en föränderlig värld med miljöhistorikern Sverker Sörlin.

Antropocen är en föreslagen geologisk term som betecknar den tidsperiod då människan varit betydande för förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

Vilka är de storskaliga och långsiktiga effekterna av människans påverkan? Vilka vägval står vi inför när det gäller vår och planetens framtid? Hur har antropocen blivit centralt för att förstå vårt kollektiva ansvar och vår potential att forma en bättre värld?

Kungliga tekniska högskolan bjuder in till en öppen digital lunchföreläsning med Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och författare. Han har bland annat skrivit Antropocen – En essä om människans tidsålder.

Avgörande val och ansvar i en föränderlig värld

Var: Via Zoom-länk
När: 11 december 12:00-12:45
Anmälan: Info här.