Radar

Snålt med klimatbesked i ny regering

Utökat antal laddstolpar och kortare miljötillståndsprocesser är delar av den klimatpolitiska åtgärder som den nya regeringen presenterar.

Under valrörelsen hade klimatfrågan ingen större plats hos de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. När de på fredagen presenterar sin överenskommelse hamnar frågan på en ganska skymd plats.

I överenskommelsen skriver partierna bland annat att koldioxidinfångning, CCS, ska genomföras. Under förutsättningen att kostnadseffektivitet uppnås ska det under mandatperioden fattas beslut om att öka de utauktionerande volymerna.

Fler laddstolpar

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen får stor plats och stöd för denna ska fördelas mellan publika laddstolpar för lätt trafik och stöd till elektrifiering av tunga transporter. Det ska särskilt satsas på att stötta utbyggnaden i områden där det går långsamt, som till exempel i glesbygden. Kostnaderna för att bygga ut laddinfrastrukturen ska enligt överenskommelsen också sänkas.

Inom klimatområdet tas också miljötillståndsprocesserna enligt miljöbalken upp. Dessa ska förenklas och kortas och en utredning ska tillsättas för att se över processerna. De fyra partierna vill också begränsa antalet myndigheter som för statens talan i tillståndsärenden.

Mer kärnkraft

– Sverige ska klara klimatomställningen. Vi ska uppfylla vår del av Parisavtalet, men utan att slå sönder företag och svenska familjers ekonomi. Då är målet framåt elektrifiering och vägen dit stavas kärnkraft, sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch under partiernas gemensamma pressträff.

I överenskommelsen står att ett program för internationella klimatinvesteringar i enlighet med Parisavtalet artikel sex ska utvecklas men skriver inget mer om hur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV