Radar

Många sökte sig till Naturskyddsföreningen efter valet

Efter valet var det ovanligt många som ville bli medlemmar i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har fått flera nya medlemmar i sommar och höst.  Medlemsökningen var som störst veckan efter valet.

Med sina omkring 200 000 medlemmar är Naturskyddsföreningen Sveriges största medlemsbaserade miljöorganisation. I sommar och höst har organisationen fått flera nya medlemmar.

– Veckan efter valet fick vi in 455 nya medlemmar och en normal vecka får vi in ungefär 100 nya medlemmar så det är väldigt kraftig ökning, säger Johanna Sandahl Naturskyddsföreningens ordförande.

Naturskyddsföreningen arbetade med valet under hela valrörelsen. Organisationen genomförde flera rikstäckande kampanjer, skrev debattartiklar och gjorde valkompasser.

–Jag upplever att vi fick förhållandevis stort utrymme i relation till hur lite den politiska debatten handlade om miljö- och naturfrågor. Men det stannade där, det blev inte en naturlig följd att det var de huvudsakliga frågorna som man diskuterade i valdebatten, säger Johanna Sandahl.

Hon tror att den uteblivna debatten om klimat- och miljöfrågor inom politiken kan vara ett skäl till att många nu vill engagera sig i Naturskyddsföreningen.

–Vi har en teori om att det hänger ihop med att många människor känner frustration över att det var väldigt lite fokus på miljö och klimat och naturfrågor i valet. Att man känner att man vill stödja och gå med i en organisation som jobbar med sådana frågor.

En vilja att påverka politiken är ett av huvudskälen till att människor blir medlemmar i Naturskyddsföreningen, säger Johanna Sandahl.

– Utifrån undersökningar vi gör vet vi att väldigt många blir medlemmar för att de vill att vi ska påverka politiken. Det är ett av de vanligaste skälen till att man blir medlem och jag tror att den förväntan finns på oss.

Tidigare har Naturskyddsföreningens medlemsantal ökat efter att de genomfört stora kampanjer. Organisationen fick många nya medlemmar sommaren och hösten 2018. Torka, skogsbränder och stor medial uppmärksamhet kring klimat- och miljöfrågan är faktorer som kan ha legat till grund för den ökningen, enligt organisationens pressavdelning. Efter bränderna i Australien vintern 2019, 2020 och klimattoppmötet i Paris 2015 såg Naturskyddsföreningen ett stort intresse att bli medlem i organisationen. 2014 slog Naturskyddsföreningen rekord med 226 000 medlemmar, men reglerna som kom med införandet av EU:s dataskyddsförordning har gjort siffrorna svåra att jämföra, säger Johanna Sandahl.

Andra miljöorganisationer som Greenpeace har inte sett någon förändring i antal givare. Ingen uppgång, men inte heller någon minskning på grund av den försämrade ekonomiska situationen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV