Radar

Över en miljard ton mat går förlorad – varje år

Brister i bland annat transporter och lagring gör att stora mängder mat aldrig äts upp varje år.

I en värld där allt fler hungrar krävs det fler insatser för att begränsa slöseriet med mat, enligt FN.

Världsbanken konstaterar i en ny rapport att runt 1,3 miljarder ton mat varje år går förlorad i världen. Detta samtidigt som närmare en miljard människor i varierande grad lever med brist på föda.

I utvecklingsländer går stora mängder mat förlorad på grund av bristande transport- och lagringsmöjligheter.

Mycket mat kasseras också i de globala produktionsleden eller på marknaderna eftersom produkterna inte anses hålla den standard som konsumenterna efterfrågar. Det bidrar till att enorma mängder av grönsaker och frukt hamnar på soptippar.

Stort slöseri med resurser och energi

Enligt FN står den mat som förslösas för 38 procent av den totala energianvändningen inom de globala livsmedelssystemen. När mat slösas bort innebär det också att alla resurser som gått till att producera den – i form av naturresurser och arbetsinsatser – går förlorad.

Svinnet påverkar också tillgången på mat och bidrar till höjda matpriser. Detta samtidigt som FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, uppger att över 40 procent av jordens befolkning inte har råd att hålla en nyttig diet. Det motsvarar över tre miljarder människor. Ytterligare en miljard människor riskerar samtidigt att hamna i samma situation – om de skulle drabbas av en plötslig inkomstminskning.

FAO konstaterar också att jordens befolkning fortsätter att öka – men att den stora utmaningen inte handlar om att öka matproduktionen, utan om att minska förlusterna av mat och att skapa en mer hållbar produktion som kan mätta fler människor.

Kampen mot matsvinnet är enligt FAO mycket viktigt i arbetet för en övergång till hållbara livsmedelssystem – där naturresurserna utnyttjas mer effektivt och miljövänligt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV