Radar

Bättre stadsmiljö med gröna busskurer

Göteborg har fått gröna tak på hundra av sina busskurer.

100 busskurer har under sommaren fått sedumtak, vilka ska rena luften, binda koldioxid och minska bullret. Kanske kommer även göteborgarnas balkonger att blomstra än mer.

På hundra tak har det lagts mattor av sedum som ska dra till sig insekter, spindlar, humlor och bin. Sedum är lättskötta, fleråriga växter med små rotsystem som kräver lite vatten och därför passar bra som takbeklädnad.

Grönskande tak gör stor skillnad

– Att lägga sedumtak gör stor skillnad på många olika områden och det finns flera fördelar med dessa tak, varav den största är att växtligheten binder koldioxid, vilket är otroligt viktigt, säger Malin Otterström, kommunikationschef på JCDecaux som ansvarar för busskurernas sedumtak.

Sedum är lättskötta, fleråriga växter med små rotsystem som kräver lite vatten och därför passar bra som takbeklädnad
Sedum är lättskötta, fleråriga växter med små rotsystem som kräver lite vatten och därför passar bra som takbeklädnad. Foto: TT

Varje tak är 10 kvadratmeter stort och de totalt tusen nya gröna kvadratmetrarna som är spridda över staden kommer att förbättra stadsmiljön.

Återställer biologisk mångfald

– Förutom att varje tak binder lika mycket koldioxid som en fullvuxen ek, minskas avrinningen av dagvatten vilket minskar risken för översvämningar. Sedumtaken är bullerdämpande och är oerhört viktiga för pollinerande insekter. Så de här taken är till stor hjälp att återställa den biologiska mångfalden och har en mycket positiv inverkan på miljön, säger Malin Otterström och fortsätter:

– Taken är ju outnyttjad yta som inte används till någonting annat än väderskydd. Man belastar ingen infrastruktur eftersom de redan finns på plats. Därmed behöver vi inte bygga nya gröna platser, det är väldigt smart ur ett hållbarhetsperspektiv.

Att lägga sedumtak gör stor skillnad på många olika områden och det finns många fördelar med dessa tak, säger Malin Otterström, kommunikationschef, JCDecaux
Att lägga sedumtak gör stor skillnad på många olika områden och det finns många fördelar med dessa tak, säger Malin Otterström, kommunikationschef, JCDecaux. Foto: JCDecaux

Hur sedumtaken är spridda i staden är också positivt för den biologiska mångfalden och  kan komma att påverka stadsmiljön på flera sätt:

– Sedumtaken är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. Att de sprids i en storstad så här, det är fantastiskt bra. Det drar till sig insekter, humlor och bin, som kommer att pollinera blommor runt om och jag tror att det blir en bättre tillväxt på blommorna på balkongerna i den här staden, när det finns en spridd insektsfauna över hela staden – som det här bidrar till, sa Skansenakvariets chef, Jonas Wahlström, till SVT tidigare i år.

Fler busskurer med grönskande tak

Nordens första busskur med sedumtak finns i Malmö. Också i Uppsala kan man se busskurer med grönskande tak. Göteborg ligger dock i framkant och är bland topp tre i Europa med antal sedumtak på väderskydd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV