Radar

Rapport: Farliga ämnen i vartannat päron

Höstarnas fruktskördar innehåller allt mer rester från bekämpningsmedel kopplade till cancer och hjärtsjukdomar.

Det visar en ny rapport från organisationen Pesticide Action Network (PAN), som hävdar att EU misslyckats med att förbjuda de farligaste kemikalierna.
Hälften av alla päron och vart tredje äpple som produceras och säljs i Europa under hösten beräknas innehålla rester av bekämpningsmedel, enligt rapporten. Kemikalierna som används har kunnat kopplas till ökad risk att utveckla cancer, hjärtsjukdomar och missbildningar hos foster.

PAN har i sin rapport gått igenom och analyserat prover på färsk frukt som säljs i butiker i Europa. Det är medlemsländernas egna myndigheter som genomfört dessa 44 000 tester mellan 2011 och 2020. Det stora urvalet gör att resultaten anses vara representativa för all frukt som säljs.

Motsatt effekt

Rapporten visar att andelen kontaminerad frukt har ökat i Europa, från 20 procent 2011 till 33 procent 2020. Detta trots att EU antog två nya lagar 2009 vars syfte var att minska användningen av bekämpningsmedel.
Den ena lagen ämnade fasa ut de farligaste bekämpningsmedlen i de fall det var möjligt och den andra att få jordbrukare att byta bekämpningsmedlen mot icke-kemiska alternativ.

Anledningen till att lagarna fått en motsatt effekt än de tänkta är, enligt rapporten, att riktlinjer för hur de nya lagarna ska användas har skapats i samverkan med kemikalieföretag.

"Hälsan lidande"

PAN kritiserar även Europakommissionen och menar att den åtminstone sedan 2018 vetat om att utfasningen varit verkningslös. PAN hävdar att kommissionen trots denna vetskap inte vidtagit åtgärder.

”Frukten blir mer och mer kontaminerad eftersom industrin skriver reglerna samtidigt som tjänstemännen bortser från icke-kemiska lösningar. De håller varandra om ryggen medan miljön och vår hälsa blir lidande”, säger Salomé Roynel, policy- och kampanjchef på PAN.

Fakta: Här innehåller frukten mest bekämpningsmedel

I Europa uppskattas 49 procent av päron, 44 procent av vindruvor, 34 procent av äpplen, 29 av plommon och 25 procent av hallon innehålla rester av bekämpningsmedel. I vissa länder är det dock mer vanligt med bekämpningsmedel än i andra.

I Nederländerna innehåller 71 procent av äpplena och 70 procent av päronen bekämpningsmedel. Även i Belgien och Portugal besprutas päronen i lika stor utsträckning.

I Ungern och Grekland är uppskattas hälften av alla plommon vara kontaminerade av bekämpningsmedel.

56 respektive 47 procent av vindruvorna från Grekland och Italien är besprutade.

I Norge uppskattas 61 procent av hallonskörden vara besprutad.

Källa: Pesticide Action Network

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV