Radar

Lokala produkter viktiga vid kris

Bra krismat ska ha lång hållbarhet, kunna förvaras i rumstemperatur och gå snabbt att tillaga.

Denna vecka pågår den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en årlig infomationskampanj på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och temat för 2022 är mat. Bland andra deltar Södra Dalarna tillsammans med föreningen Skördefesten som lägger fokus på lokal livsmedelsberedskap.

Krisberedskapsveckan ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig, och genomförs alltid vecka 39. Kommuner, frivilliga försvarsorganisationer, andra delar av civilsamhället och företag är exempel på instanser som brukar delta. Aktiviteter knutna till krisberedskapsveckan pågår över hela landet och temat för 2022 är mat. I södra Dalarna lägger man extra krut på lokal sådan.

På agendan står bland annat föreläsningar med David Jonstad och Sofia Billvik. David Jonstad är författare och journalist och har skrivit böckerna Kollaps som handlar om civilisationers – även vår tids – uppgång och fall, och efterföljande Jordad som beskriver hur människan ska överleva i kollapsens skugga. Sofia Billvik är VA-ingenjör och har på sin fritid engagerat sig i hembyn Arkhyttan där man långsiktigt jobbat tillsammans för att skapa lokal beredskap i bygden.

Ärtor en bra vegetarisk proteinkälla som håller länge torkad och även går att få tag på närproducerat
Ärtor en bra vegetarisk proteinkälla som håller länge torkad och även går att få tag på närproducerat. Foto: TT

Lokala beredskapsmenyer

De kommunala köken och matsalarna kommer att servera beredskapsmenyer med maträtter som ska vara lämpliga i situationer brist på importerade livsmedel, personal och utrustning kan uppstå. Maten det handlar om ska kunna förvaras i rumstemperatur, vara näringsrik, lokalt producerad och lättlagad.

Föreningen Skördefest i södra Dalarna är initiativtagare till den lokala vinkeln på årets krisberedskapsvecka. De finns på plats på samtliga evenemang i kommunerna.

– Vi har under tio års tid arbetat med att öka användningen av lokal mat i de offentliga köken i södra Dalarna. Det är viktigt för tryggheten att ha ett bra lokalsamhälle och i det ligger att skapa en större krisberedskap, säger Olle Bengtsson, arrangör från Skördefest i södra Dalarna, som också varit med och tagit fram krisberedskapsmenyerna för veckan.

Under krisberedskapsveckan kommer fokus ligga på lokala produkter tre dagar och mat från krisberedskapslagret två
Under krisberedskapsveckan kommer fokus ligga på lokala produkter tre dagar och mat från krisberedskapslagret två. Foto: TT

Sedan i våras har arbetet med menyerna pågått. Under krisberedskapsveckan kommer fokus ligga på lokala produkter tre dagar och mat från krisberedskapslagret två.

Olika proteinkällor behövs

– Ur ett kortare perspektiv är beredskapslagren bra att ta från, det finns torrvaror för 90 dagar. I det längre perspektivet handlar det om att ha bra kunskap om varandra, konsumenter och producenter, och tillräckligt mycket lokalt producerat och förädlat för att kunna försörja hela samhället, säger han.

I början av en kris kommer det finnas gott om olika typer av kött. Men ju längre tiden går och i takt med att djuren slaktas ut behöver andra proteinkällor till.

Det är viktigt för tryggheten att ha ett bra lokalsamhälle och i det ligger att skapa en större krisberedskap, säger Olle Bengtsson, arrangör från Skördefest i södra Dalarna
Det är viktigt för tryggheten att ha ett bra lokalsamhälle och i det ligger att skapa en större krisberedskap, säger Olle Bengtsson, arrangör från Skördefest i södra Dalarna. Foto: Privat

– I dag odlas inte protein till människor i någon större omfattning, men ärtor till exempel odlas som djurfoder. Omställningen tar såklart lite tid innan man kan skörda och ha maten på bordet, säger Olle Bengtsson.

För de tre lokala menyerna ligger fokus på det vegetariska, exempelvis serveras böngryta med säsongens rotfrukter i Säter och spagetti bolognese på svenska gula linser i Avesta. Ett bredbart smörgåspålägg på gråärt finns också på menyn.

– När det kommer till maten från beredskapsförråden handlar det lika mycket om att köken måste lära sig hantera och tillaga maten, som att den finns att tillgå, berättar han.

I Avesta kommer också kostenheten bjuda på smakprov på så kallad “krismat” tillagad på stormkök.

Checklista för bra krismat

MSB:s hemsida finns recept, checklistor och tips till privatpersonen hur man kan förbereda sig inför eventuella kriser.

Bra krismat:
– har lång hållbarhet
– behöver inte kyl eller frys
– kräver lite eller inget vatten vid tillagning
– går snabbt att laga, viktigt om du lagar mat på spritkök
– ger mycket energi. Vid en längre kris är det viktigt att komplettera med nötter och torkad frukt för att få tillräckligt med energi.
Källa: MSB

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.