Radar

Föräldrars utbildning påverkar barns diabetes

Barn med diabetes vars föräldrar studerat längre har bättre kontroll på sitt blodsocker än barn vars föräldrar har lägre utbildning, enligt svensk forskning.

Barn och ungdomar med typ 1-diabetes med högutbildade föräldrar har bättre kontroll på sitt blodsocker än barn till lågutbildade. Det visar svensk forskning, som Dagens Medicin rapporterar om.

En avgörande del i behandling av typ 1-diabetes är att ha bra kontroll på långtidsblodsockret. Det är ett medelvärde för ungefär de tre senaste månaderna och ligger det för högt ökar risken för komplikationer.

När svenska forskare gick igenom data från nästan 20 000 barn och ungdomar i det Nationella diabetesregistret såg de att det finns stora skillnader kopplade till föräldrarnas utbildning. Barnens nivå på långtidsblodsockret HbA1c är lägre ju längre utbildning föräldrarna har. Det gäller både pappornas och mammornas utbildning.

Enligt resultaten består skillnaderna genom barnens hela uppväxt fram till 18 år och de verkar även bli större under puberteten.
– Det är välkänt att puberteten ofta ställer till det för blodsockerkontrollen hos barn med typ 1-diabetes. Men i vårt material påverkas blodsockerkontrollen under puberteten betydligt mindre hos barnen vars mammor och pappor är högutbildade, säger Oskar Pekkari, en av forsarna bakom studien till Dagens Medicin.

I studien undersökte forskarna också huruvida barnens blodsockerkontroll var kopplad till föräldrarnas inkomst, men det visade den sig inte vara. De såg dock en marginellt bättre blodsockerkontroll hos barn vars föräldrar var gifta, jämfört med om de var skilda eller singlar.

– Detta tycker jag är ett positivt fynd. Det finns goda förutsättningar för en god blodsockerbalans i många olika familjekonstellationer, säger Karin Åkesson, en annan av författarna till studien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV