Radar

Så kan elpriserna halveras

Det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping har arbetat länge med att spara energi.

En i dubbel bemärkelse mörk vinter ser ut att vänta Europa. Dagarna blir kortare och utetemperaturen sjunker i takt med att elpriserna skenar. Kommande månader kan slå hårt på ekonomin. Men en ny studie visar att en minskning på 10 procent av elförbrukningen skulle kunna halvera elpriserna.

Studien, från forskningsföretaget Energiforsk, har utförts med anledning av den pågående energikrisen som orsakats på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Studien bygger på scenarier hur elpriserna mest effektivt kan sänkas och visar bland annat att om man går efter EU-kommissionens förslag, att hela Europa minskar sin elförbrukning med 10 procent, skulle priserna i södra Sverige minska med ungefär hälften jämfört med priserna i augusti. Det skulle även innebära en ännu större kostnadsminskning för konsumenterna eftersom de dels får det lägre priset, dels gör av med mindre el.

– Det som krävs nu är en snabb minskning av elanvändningen. Den regering som tillträder bör uppmana både myndigheter, företag och hushåll att spara el. Lär av pandemihanteringen och gå ut med tydliga rekommendationer för att minska elanvändningen i hela samhället, säger Markus Wråke,vd på Energiforsk, i ett pressmeddelande.

Flera europeiska nationer har redan gått ut med uppmaningar och restriktioner; i Paris ska monument och byggnader, bland annat Eiffeltornet, släckas ner tidigare för att spara energi och fransmännen uppmanas minska sin förbrukning med tio procent under vintern för att ransonering ska kunna undvikas. Också i Tyskland släcks belysning av sevärdheter och gator ner, i Storbritannien uppmanas befolkningen att dra ner på all nödvändig energiförbrukning. I Spanien har premiärminister Pedro Sanchez tagit av sig slipsen i rådande värmebölja och uppmanar alla kontorsanställda att göra likadant – för att luftkonditioneringen inte ska behöva gå på max. Det har också införts en ny lag som gör det brottsligt att låta den gå för hårt. I Finlands kampanj – snäppet svalare – förordas att sänka värmen hemma med en grad och att tillbringa mindre tid i dusch, bastu och framför teven. 
Det finns fler vinster förutom ekonomiska och miljömässiga med att sänka elförbrukningen:

– Det ligger i Europas egna händer att snabbt sänka elpriserna. Vi kan alla bidra och hjälpa både utsatta hushåll och företag, samtidigt som vi minskar Putins krigskassa och stödjer Ukraina. Den möjligheten bör vi ta, säger Markus Wråke.

Behöver minska elförbrukningen

Studien visar även att om elförbrukningen enbart i södra Sverige minskar med 5 procent kommer priserna där sjunka med cirka 40 öre per kWh. Om Sverige i stället skulle öka elproduktionen från oljeeldade pannor som finns men idag inte är i bruk skulle elpriserna i södra Sverige också minska, men inte lika mycket som genom minskad förbrukning. Dessutom skulle utsläppen öka.

– Europas beroende av fossila bränslen är både kostsamt och förvärrar klimatkrisen. På kort sikt behöver vi minska elförbrukningen, på längre sikt behöver vi dels bygga ut den fossilfria elproduktionen på snabbast möjliga sätt, dels förbättra överföringskapaciteten. Dessa åtgärder minskar både utsläppen och vårt beroende av fossila bränslen, säger Markus Wråke.
I Sverige har vi ännu inte sett några nationella kampanjer, men arbete pågår på olika håll för att rusta svenskarna för vinter.

För det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping är energibesparing ingen ny fråga:

– Vi har systematiskt arbetat med att spara energi, från 2012 fram till 2025 ska vi minska vår energiförbrukning med 25 procent. Vi har satsat på förnyelsebar energi och i dag täcker vår vindenergi två tredjedelar av vår energianvändning. Vi investerar i vindenergi och har egna solceller. Inom en nära framtid kommer vi kunna bli helt självförsörjande på el, säger Fredrik Törnqvist, vd AB Stångåstaden, och fortsätter:

– Vi jobbar och tror också mycket på beteendepåverkan. Det är viktigt att vi påminner om hur vi kan använda husen på bästa sätt. Det handlar i grund och botten om att använda sitt sunda förnuft, att bli påmind om de små sakerna som, om alla hjälps åt, gör stor skillnad.

Påverkar hyrorna

De höga elpriserna, inflationen och en höjd styrränta kommer dock påverka hyrorna på sikt, men inte redan nästa år, rapporterar Ekot när parterna på hyresmarknaden är mitt uppe i förhandlingar om nästa års hyra för landets 1,5 miljoner hyreslägenheter.

– Pengarna räcker bara till si och så mycket, säger Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges allmännytta, Sabo.

– Förr eller senare går det ut över hyresgästerna i form av minskat underhåll och service.

Hyresgästföreningen ser att kraven från omvärlden är extrema för hyresvärdarna.

– Kommer det till den punkten att hyreskraven blir så pass höga nu, då kanske staten behöver kliva in och ge något typ av hyresavdrag till hyresgästerna för att få det här att gå runt, säger säger Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen till Sveriges radio.

Om studien

Studien ”Lowering prices in a hurry” har genomfört analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige. Några slutsatser:

– Minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.

– För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.

– 10 procent minskad efterfrågan i hela Europa skulle kunna minska elpriserna för konsumenter i elområde 3 och 4 med cirka 1,70 kronor per kWh.

– 5 procent minskad efterfrågan enbart i elområde 3 och 4 skulle minska priserna där med cirka 40 öre per kWh, även om Europas elanvändning inte minskar.

Bakom studien står Energiforsk, Ea Energy Analyses, Energy Modelling Lab och Profu.

10 tips för minskad energiförbrukning

– Sänk inomhustemperaturen. 1 grad lägre temperatur minskar energianvändningen med 5 procent. Ställ inte möbler i vägen för element och termostater.

– Släck lampor och byt till LED-lampor. En LED-lampa använder fyra till fem gånger mindre energi än en halogenlampa.

– Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före. Välj eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

– Tvätta i full tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Välj eco-programmet.

– Använd klädstrecket. Häng kläderna när det går i stället för att använda torktumlare.

– Vädra smart. Öppna mycket och vädra under kort tid i stället för lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.

– Skippa standby. Stäng av apparaterna helt när du inte använder dem och dra ur laddare när de inte används.

– Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader i kylen och -18 grader i frysen.

– Frosta av frysen om det bildats is. Isen ökar energianvändningen. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri, det minskar elförbrukningen.

– Duscha kortare tid. Halverad duschtid ger halverad energi- och vattenförbrukning.

Källa: Energimyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV