Radar

Vallöftena duggar tätt: pengar till skogen, psykiatrin och elkunderna

Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi presenterar ett skogspaket.

Miljöpartiet vill satsa drygt 8 miljarder om året på stöd till skogsägare och för att skydda och vårda mer skog. Samtidigt lovar Socialdemokraterna att stoppa utförsäljningen av BUP. Och Kristdemokraterna vill ge elkunderna anstånd med betalningen av elräkningarna. 

Ett av förslagen i MP:s skogspaket är att staten ska satsa 200 miljoner kronor per år för att ersätta skogsägare som vill bruka skogen mer skonsamt och hållbart. Enligt MP skulle en övergång till ett mer hyggesfritt skogsbruk både gynna den biologiska mångfalden och klimatet, i och med att bevuxen mark binder in mer kol.

– Vi vet att det är många skogsägare som vill ställa om sitt skogsbruk till mer hållbara metoder. Vi vill bidra till att göra det mer lönsamt och enkelt, säger språkröret Per Bolund.

Skydda sista resterna

Miljöpartiet vill också satsa 8 miljarder per år för skydd och skötsel av värdefull natur. Det handlar om 3 miljoner hektar skog, däribland den fjällnära skogen.

– Efter åratal av hårda avverkningar finns bara rester av gammal skog kvar, säger Per Bolund.

Andra förslag från MP är att statliga Sveaskog ska gå före och bruka sin skog med skonsamma och hyggesfria metoder samt att kalhyggen ska stoppas i särskilt klimatkänsliga områden, för att förhindra ras, erosion och skogsbränder.

En väg in

Socialdemokraterna anser att fler barn och unga med psykisk ohälsa ska kunna få hjälp i ett tidigare skede.

Ett förslag är en snabbare kontakt med vården i det som kallas ”En väg in”. Det kan vara ett telefonnummer som barn eller deras föräldrar kan ringa för att få hjälp till rätt vårdnivå.

Man vill också bygga ut första linjens psykiatri med fler kuratorer och psykologer på vårdcentralerna, stärka elevhälsan, och utöka antalet ungdomsmottagningar. Därtill anser S att det bör införas en nationell stödlinje för psykisk ohälsa som kan ge stöd via telefon eller chatt.
S lovar också att inte sälja ut Bup i de regioner där partiet är med och styr efter valet.

Vänta med elräkningen

Det höga elpriset har varit en stor politisk fråga de senaste veckorna. Nu säger KD att de tycker att hushåll ska kunna vänta med att betala sina elräkningar.  

– Vi ser att familjer oroar sig och vi ser ett ökat antal fall där elräkningen hamnar hos kronofogden, säger KD:s ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed.

– Det är viktigt att både hushåll och företag vet att det kommer ett högkostnadsskydd, men till dess att det är på plats så ska det finnas anstånd med elräkningarna.

KD tycker inte att det är rimligt att hushållen ska behöva ligga ute med kanske tiotusentals kronor eller riskera att hamna hos kronofogden. Med förslaget om att kunna betala räkningen senare skulle hushållen hinna få högkostnadsskyddet utbetalt innan de krävs på pengar från elbolagen.

M, SD, KD och L är överens om att vilja införa ett högkostnadsskydd från den 1 november. Men de har ännu inte kommit överens om detaljerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV