Radar

Läkarförbundet: Akut brist på vårdplatser

Skillnaderna är stora mellan regionerna, enligt Sveriges läkarförbund.

En av sju läkare tvingas varje vecka skicka hem patienter som borde ha lagts in, enligt en enkätundersökning av Sveriges läkarförbund.
– I längden innebär det patientsäkerhetsrisker, säger ordförande Sofia Rydgren Stale.

En av fem av fackförbundets medlemmar som svarat på enkäten uppger att de varje vecka tvingas att skriva ut patienter för tidigt.

– De som jobbar på sjukhus lyfter fram vårdplatsbristen som sitt största arbetsmiljöproblem, att man ständigt behöver göra väldigt tuffa prioriteringar, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Letar vårdplatser

Två av fem svarar i enkäten att de varje vecka tvingas lägga in patienter på en annan avdelning än där patienten medicinskt hör hemma.

– Det blir ett ineffektivt system där man som läkare får lägga ned mycket av sin tid på att leta vårdplatser i stället för att ägna sig åt patienten, säger Sofia Rydgren Stale.

Hon beskriver situationen som ”akut”.

– Risken finns att man kommer in i en negativ spiral, med en vårdplatsbrist som beror på brist på personal och en dålig arbetsmiljö. Brist på vårdplatser leder till att personal slutar och går ned i tid, vilket i sin tur leder till en ökad belastning.

Stora skillnader

Skillnaderna är stora mellan regionerna, enligt enkäten. I Dalarna svarar en av fyra läkare att de varje vecka skickar hem patienter som borde ha lagts in. I Norrbotten, Västernorrland och Uppsala, svarar en av fem läkare att de tvingas skicka hem patienter.

Bäst är situationen på Gotland och i Västmanland där mer än hälften av fackförbundets medlemmar som svarat på enkäten uppger att de aldrig behövt skicka hem en patient som borde lagts in.

Sveriges läkarförbund skickade under våren enkäten till samtliga medlemmar verksamma i hälso- och sjukvården, totalt 37 521 personer. 15 901 personer, eller 42 procent, svarade på enkäten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV