Radar

Högt valdeltagande bland samer

Många samer röstar i riksdagsvalet.

Omkring 90 procent av de röstberättigade samerna röstar i riksdagsvalen – fler än befolkningen i stort, rapporterar SVT Sápmi.

Även i Norge är valdeltagandet bland samerna högt och samerna sticker ut jämfört med andra urfolk. Till exempel i USA är valdeltagandet bland urfolk lägre än hos majoritetsbefolkningen.

Statsvetare vid Mittuniversitetet och Stockholms universitet har undersökt valdeltagandet bland samer i de tre senaste valen. Tidigare undersökningar har visat på ett lägre valdeltagande bland samer, men det gäller inte gruppen i stort, säger Ragnhild Nilsson, statsvetare vid Stockholms universitet

– Det vi däremot ser är att väljare som har en hög grad av integration i det samiska samhället och som svarat att de vill öka det samiska självbestämmandet, har ett något lägre valdeltagande. Det kan tyda på att de har lägre förtroende för de svenska institutionerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV