Radar

Agrivoltaisk solpark blir klar i höst

Utanför Arboga ska den första kommersiella agrivoltaiska sol-elanläggningen stå klar redan i höst.

Nu byggs Sveriges första kommersiella agrivoltaiska solpark i Vässlingby utanför Fellingsbro. Förhoppningen är att man i framtiden inte kommer behöva välja mellan matproduktion eller energi – här samsas man om marken.

I september sätts spaden i backen på en åker i Vässlingby, som ligger väster om Arboga. På drygt en hektar ska 1 300 vertikala solpaneler sättas upp i ett så kallat agrivoltaiskt system, vilket innebär att solceller står på mark som samtidigt används till odling eller bete.

– Vi har odlat vall länge på åkern som anläggningen ska stå på så lantbrukaren jag arrenderar ut marken till ska ta gräs. Passagerna mellan solpanelerna kommer vara för smala för sprutor och tröskor, så det funkar bättre att ta gräs på det stycket, säger Dag Olsson, ägare till lantbruket vars mark solparken ska stå på.

Tar tillvara morgonsol

Solpanelerna är dubbelsidiga och står i rader från norr till söder.

– Med det här systemet får vi en helt annan solkurva med minst elproduktion klockan  12. Däremot får vi en sidoinstrålning vilket ger el mycket tidigare och senare från öster och väster, säger Jens Isemo, vd på Lindesbergs kommuns företag Linde energi, som äger anläggningen.

Jens Isemo, vd på Lindesbergs kommuns företag Linde energi
Jens Isemo, vd på Lindesbergs kommuns företag Linde energi. Foto: Linde energi

År 2020 byggdes Sveriges första agrivoltaiska solpark vid Kärrbo prästgård utanför Västerås. Det var ett forskningsprojekt som Linde energi tillsammans med markägare och arrendator varit och tittat på och inspirerats av.

–Slår det här väl ut kan det vara genombrottet som löser konflikten mat eller energi på jordbruksmark, säger Jens Isemo och Dag Olsson håller med:

–Det är absolut ett bra alternativ. Solcellerna tar inte bort mycket av odlingsmarken och de kan eventuellt till och med gynna tillväxten av vall och grödor, säger han.

Effektiviteten ska mätas

Att anlägga solparken går relativt fort. En nätstation och växelriktare behövs, men inom två månader kan anläggningen producera el. På Vässelängen blir det i slutet av oktober och det blir den första större agrivoltaiska anläggningen i Norden, som producerar både mat och energi på samma mark.

Precis som på Kärrbo prästgård kommer studier utföras på anläggningen för att följa upp utfallet.

– Mälardalens universitet kommer att sätta upp sensorer och mätutrustning. Avståndet mellan panelraderna kommer variera lite och de kommer bland annat mäta hur avstånd och skuggning påverkar utbytet av vallodlingen, berättar Jens Isemo.

Fakta

Solvallen i Vässlingby planeras att byggas på en åker norr om Fellingsbro, invid väg 249. Solvallen är till ytan stor som 1,5 fotbollsplan. De drygt 1 300 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 130 typhushåll med hushållsel varje år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV