Radar

Sex av tio pluggar i stad med bostadsbrist

Studentbostäder byggs i Stockholmsförorten Björkhagen.

Det har åter blivit svårare att få studentbostad på en rad orter denna höst.
Men i 16 av 34 städer går det att få ett förstahandskontrakt inom en månad.
Detta framgår av Sveriges förenade studentkårers (SFS) bostadsrapport för 2022.

Av de totalt 34 studieorterna som ingår i undersökningen är 10 rödmarkerade, vilket innebär att nya studenter riskerar att få vänta mer än en termin innan de kan flytta in i en egen studentbostad. Hit hör inte oväntat de allra största studieorterna: Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Men också i Kiruna (del av Luleå tekniska universitet och ny ort i undersökningen) och i Visby (del av Uppsala universitet) är det lång väntan på studentbostad.

Linköping grön

Jämfört med förra året har andelen rödmarkerade studieorter ökat från 18 till 29 procent och SFS konstaterar att bostadsbristen för studenter ökar igen, efter en tillfälliga lättnad under pandemin.

Åtta studieorter är gulmarkerade, vilket betyder att väntetiden på ett förstahandskontrakt kan bli upp till en termin. Hit hör bland andra Umeå och Örebro.

Nästan hälften av studieorterna, 16 av 34, kan dock erbjuda studentbostad inom en månad. I denna grupp finns för första gången Linköping och Helsingborg (del av Lunds universitet).

Koll av boende

Trots att de grönmarkerade orterna är så pass många samlar de inte mer än en knapp fjärdedel (24 procent) av studenterna. De gulmarkerade orterna har 15 procent av studenterna medan de rödmarkerade städerna har 61 procent av de studerande.

För att råda bot på bostadsbristen föreslår SFS att det statliga investeringsstödet för studentbostäder återinförs, att bostadsbidraget får komma fler studenter till del och att kontrollen av vilka som bor i studentbostäderna skärps. Enligt SFS är det ett återkommande problem att personer bor kvar i studentboende, trots att de slutat plugga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV