Radar

”Politiska förslag kränker barns rättigheter”

Satsa på skolan i stället för tvångsåtgärder, tycker Rädda Barnen och Bris.

Många av de politiska förslag som lagts fram den senaste tiden kränker barns rättigheter, anser Rädda Barnen och Bris.
– Just nu förmedlar man en bild av barn som jag tror är skadlig för hela vårt samhälle, säger barnrättsjuristen Karin Sjömilla.

Språktester för tvååringar, visitationszoner, screening för adhd för barn i vissa områden, samhällstjänst för nioåringar och familjeplanering för föräldrar i utsatta områden. Det är bara ett axplock av de förslag som fått barnrättsorganisationerna att reagera.

– De här förslagen signalerar en barnsyn som är rätt anmärkningsvärd. Man gör stor skillnad på barn och barn och pekar ut vissa grupper av barn som särskilt problematiska, säger Karin Sjömilla, som är barnrättsjurist på Rädda Barnen.

Barnrättsanalys saknas

Organisationerna menar att många av förslagen står i direkt strid mot barns mänskliga rättigheter, som Sverige åtagit sig att följa och fört in i lagstiftningen, och pekar på att det är tydligt att partierna inte gjort någon barnrättsanalys.

– Vi har mänskliga fri- och rättigheter som är inskrivna i grundlagen och har antagit både Europakonventionen och barnkonventionen som lag. Det sätter rätt stort tryck på att våra politiker lägger fram förslag som är förenliga med de mänskliga rättigheterna som barn har.

Många av de förslag som lagts fram är också svåra eller omöjliga att genomföra, hävdar Karin Sjömilla.

– Vissa av dem kanske går att genomföra, ur ett juridiskt perspektiv, men inte på det sättet de läggs fram. Men många av dem är inte ens genomförbara utifrån att de kränker mänskliga rättigheter på så stor nivå.

"Lyssna på barnen"

Rädda Barnen och Bris har också reagerat på att man inte tagit hänsyn till befintlig forskning och beprövad erfarenhet.

– Många av de här förslagen är det redan forskare som har bemött och sagt att det inte är bra förslag. Det är också viktigt som politiker att ta in.

Rädda Barnens och Bris förslag är att lyssna på vad barn och unga själva säger och vad de tycker att man ska satsa på, något de märker att politikerna inte har gjort.

– Många barn lyfter till exempel hur viktig skolan är och att man har lärare som tror på en och uttalar det, och vad det betyder när det är för få lärare.
Man fokuserar på att vidta tvångsåtgärder mot barn i stället för hur man kan stärka och hjälpa. Det är ett långsiktigt trygghetssystem som måste byggas upp. Man måste satsa på socialtjänsten, på psykiatrin, på elevhälsan, på förskolan och skolan och jobba långsiktigt.

Lägger fram lista

Nu presenterar Rädda Barnen och Bris en checklista som de tycker att partierna ska kolla igenom innan de lägger fram ett förslag som berör barn:

+ Bygger förslaget på kunskap och erfarenheter från dem som förslaget gäller? Har vi pratat med barn, unga och familjer som grund till förslaget?

+ Bygger förslaget på beprövad kunskap, forskning och evidens?

+ Är förslaget förenligt med barnets mänskliga rättigheter som slås fast i grundlagen, Europakonventionen och FN:s konvention om barnets rättigheter?

– Titta på de här tre. Svarar man nej på en av dem – då lägger man inte fram förslaget, säger Karin Sjömilla.

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter