Radar

Ny handbok ska minska mobbning

Sedan 2016 är alla skolor i Gävle kommun anslutna till antimobbningsmodellen, vilket gett tydliga resultat.

Kontinuitet, systematiskt arbete och uthållighet är några av framgångsfaktorerna för Gävlemodellen som ska minska mobbning. Modellen ligger till grund för handboken Motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan som nyligen givits ut.

Gävlemodellen utvecklades med målet att få bukt med kränkningar, trakasserier, diskriminering, och i förlängningen mobbning i skolorna i Gävle kommun. Modellen består av flera olika övergripande insatser – som exempelvis en beskrivning över vilka delar en trygghetsplan bör innehålla – och som skräddarsys efter varje skolas behov.

– Insatserna ser självklart olika ut för olika skolor och ålder på eleverna. Det går inte att göra en metod där man på detaljnivå skriver ner vilka insatser som krävs. Skolorna måste själva, utifrån övergripande faktorer bygga upp en egen systematik. Boken ger däremot ett stöd i form av exempel på framgångsfaktorer och styrdokument, men det konkreta arbetet måste personalen på skolorna stå för, säger Pelle Matton, tidigare anställd på Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) och en av författarna till boken som är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle.

Tanken är att boken ska fungera som en handbok för skolpersonal och andra som arbetar med utbildningsfrågor. Handboken ger bland annat en historisk översikt över begreppet mobbning och redovisar forskningsresultat om hur mobbning kan motverkas. Kartläggningsmaterialet är unikt, 15 000 elever från förskoleklass till årskurs 3 på gymnasiet har två gånger per år fått besvara en enkät med olika frågor, och arbetet har pågått sedan 2012.

– Alla de svenska skolorna jobbar med de här frågorna, men inte alltid med en medvetenhet om hur man gör. Uthållighet är också viktigt, det gäller att jobba systematiskt och inte ge sig, säger Pelle Matton.

Sedan 2016 har alla skolor i Gävle kommun anslutit sig till modellen, som bygger på delaktighet av all personal och alla elever. Och resultatet talar sitt tydliga språk. Fyra år senare hade kommunens skolor 40 procent lägre andel mobbade elever jämfört med resten av landet. Sedan 2020 har mobbningen i riket ökat något, medan skolorna i Gävle ligger kvar på en relativt låg nivå.

– Även om Gävle kommun ligger 40 procent lägre än övriga landet är det fortfarande alldeles för många som utsätts för mobbning, säger Pelle Matton.

En återkommande fråga är hur mycket insatserna kostar.

– Man kan vända på det, vad kostar det att inte göra detta? Beräkningar visar att Gävle kommun har sparat två miljoner kronor i skattemedel per år på detta. Elever som hamnar i utanförskap på grund av mobbning kan till exempel få problem med att fullfölja sin utbildning och därmed drabbas av arbetslöshet senare i livet. Så insatserna ger både sociala och ekonomiska vinster för hela samhället, säger Pelle Matton.

Gävle kommun och Högskolan i Gävle vann årets pris i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) tävling European Crime Prevention Award (ECPA) för framgångarna med Gävlemodellen.

Boken ges ut av utbildningsförlaget Studentlitteratur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV