Radar

Mindre tjuvjakt – noshörningarna ändå hotade

Tjuvjakt är ett stort hot för noshörningar.

Tjuvjakten och den illegala handeln med horn har minskat under de senaste åren, men tjuvjakt utgör fortfarande ett stort hot mot noshörningar, enligt Internationella naturvårdsunionen.

Drygt 2 700 noshörningar dödades av tjuvjägare under perioden 2018–2021. Av dem dödades 90 procent i Sydafrika, där omkring 80 procent av alla världens noshörningar lever.

Tjuvjakten var som störst 2015 då 5,3 procent av den totala populationen dog. Därefter har man sett en stadig nedgång och 2021 låg nivån på 2,3 procent, enligt naturvårdsunionen.

– Den generella minskningen av tjuvjakt av noshörningar är uppmuntrande, men den fortsätter att utgöra ett akut hot mot de här ikoniska djurens överlevnad, säger Sam Ferreira, representant för unionens expertgrupp för noshörning.

Även coronapandemin, med globala nedstängningar och restriktioner, ska ha haft en positiv effekt på tjuvjakten. Dock ska det ha skett en liten ökning igen efter att restriktionerna lindrats.

Pandemins effekter syns till exempel tydligt i Sydafrika där 400 noshörningar dog i tjuvjakt 2020 och 450 år 2021. Det kan sättas i relation till att nästan 1 180 noshörningar dödades i tjuvjakt 2015.

Antalet noshörningar har årligen minskat med 1,6 procent från 2018 till slutet av förra året när man räknade till 22 187 noshörningar i Afrika.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.