Radar

Miljöorganisationer: Fel fokus i valrörelsen

Företrädare för olika miljöorganisationer vill att politikerna satsar på att skydda landets skogar.

Politiker som föreslår sänkta bensinskatter och återbäring till stora el­förbrukare har fel fokus under valrörelsen. Det menar företrädare för flera miljö- och klimatorganisationer. De vill se förbud mot fossila bränslen och satsningar på bland annat järnvägen.

Företrädare för WWF Sverige, Greenpeace, Naturskyddsföreningen och flera andra organisationer står bakom en artikel som har publicerats på DN Debatt.

De vill att landets politiker beslutar om ett klimatpolitiskt ramverk som lever upp till Parisavtalet. Dessutom anser de att industrin måste bli fossilfri och att ett förbud mot användning av fossila bränslen behöver införas senast 2030.

Debattörerna skriver att transporter med bil, lastbil och flyg måste minska väsentligt för att nå klimatmålen. Därför efterlyser de satsningar på bland annat järnvägar och cykelbanor. De menar även att skyddet av landets skogar måste stärkas och att det behövs en stor informationssatsning på miljö– och klimatfrågor i skolorna.

Artikelförfattarna nämner de värmeböljor som slagit hårt mot södra Europa under sommaren och som lett till skördebortfall, hälsoproblem och omfattande skogsbränder. De tar också upp Rysslands angrepp mot Ukraina som riktat fokus mot den globala energi­försörjningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV