Radar

Varmare klimat ger mer smitta än vad samhället klarar av

De här kan sprida mer smitta när de kommer närmare vid förändrat klimat.

Ett varmare klimat förvärrar spridningen av mer än hälften av alla infektionssjukdomar  enligt en amerikansk forskarstudie publicerad i Nature. En slutsats är att det globala samhället inte kommer att kunna anpassa sig till det fullt ut.

58 procent av de 375 infektionssjukdomar som drabbat människor historiskt har förvärrats till följd av klimatförändringen. Det konstaterar amerikanska forskare som har gått igenom nästan 80 000 studier av andra forskare världen runt.  3 213 av dem handlade om klimatförändringarnas påverkan. Men de var uppdelade i undergrupper – som malaria eller andra patogener för sig, och orsaker som värmeböljor eller översvämningar för sig.

Den här studien har slagit samman allt detta för att få en uppfattning av storleken på problemet. Och slutsaten blev att mängden förändringar i sjuklighet är så stor att det globala samhället inte kommer att kunna anpassa sig fullt ut.

Forskarna fann mer än tusen olika mekanismer för hur klimatförändringar förvärrar spridningen av sjukdomar. Höjd temperatur påverkade flest sjukdomar, 160 stycken, medan nederbörd förvärrade situationen vid 122 sjukdomar, tätt följd av översvämningar med 121.

Smittbärarna kommer närmare

En orsak till förändringen är att de arter som överför smitta kommer närmare människor när klimatet förändras, såsom myggor, fästingar, flugor med flera.

I vissa fall är det människorna som närmar sig patogenerna, genom att till exempel söka sig till vatten när hettan drabbar deras område. Det har kopplats till en ökning av olika vattenburna smittor. Listan på olika vägar för smitta är dock lång. Det finns också studier som visar på en förbättring till följd av klimatförändringen, men de utgjorde bara 16 procent av de studerade fallen.

Forskarna konstaterar att Covid-19 har visat att omfattande smitta inte bara påverkar folkhälsan utan att det också ger stora ekonomiska konsekvenser och annan påverkan. Så den sammanfattande slutsatsen blir att utsläppen av växthusgaser måste minska.

Amerikanska forskare

Forskarna som samlat ihop studier om infektionssjukdomar finns vid University of Hawaii och University of Wisconsin-Madison. Deras artikel är publicerad i Nature Climate Change.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV