Radar

Snabbare färd med eldriven färja 

Med hjälp av den eldrivna bärplansbåten kommer färden mellan Ekerö och Stockholm gå dubbelt så snabbt.

En eldriven bärplansbåt ska på försök gå mellan Ekerö och Stockholm. Konstruktionen drar 80 procent mindre energi än andra båtar och den blir dessutom mycket snabbare. 

När den eldrivna färjan tas i trafik på prov i vår så ska färden mellan Tappström på Ekerö och centrala Stockholm kunna klaras av på 25 minuter, att jämföra med de 55 minuter som krävs i dagsläget. Det blir även snabbare än transport på väg, enligt ett pressmeddelande från Ekerö kommun.

Region Stockholm blir först med att prova just den här typen av färja som drivs med el och där själva skrovet lyfts ovanför vattnet av ett bärplan, därav namnet bärplansbåt.

– Att Region Stockholms sjötrafik kan vara en testbädd för nya tekniska lösningar går helt i linje med vårt arbete med att ställa om sjötrafiken till helt förnyelsebar år 2030. Bärplanstekniken är intressant i många avseenden, inte minst på grund av det minimala svallet, för att minska den negativa påverkan på vår känsliga kustmiljö, säger Michaela Haga (C) Sjötrafikberedningens ordförande.

Men det handlar om ett test, så om färjan klarar utlovade 25 knop vid normal drift är ännu inte bekräftat. Den sätts in som extratrafik och ska inte ersätta den pendelbåtslinje som trafikerar sträckan idag.

– Det blir det spännande att se om halverade restider kan locka ännu fler att ställa bilen och köpa SL-kort. Det vore en välgärning för både klimatet, trängseln och livskvaliteten, säger skärgårdsrådet Gustav Hemming (C), enligt ett pressmeddelande från Centerpartiet.

Fakta: Drar mindre energi

Färjan som ska provas ut och går på el, drar 80 procent mindre energi än vanliga båtar. Det gör också att den klarar upp till 60 sjömil på el. En analys av Region Stockholm pekar på att den även kan minska driftkostnaden med 40 procent jämför med konventionella fartyg. 
Men ska elfärjan klara det energibesparande läget måste den komma upp i en fart av minst 16 knop. Därför måste Länsstyrelsen bevilja dispens på vissa sträckor, där enbart 12 knop är tillåtet i dagsläget. 
Testen med färjan beräknas starta våren 2023 och avslutas till hösten eller tidig vinter samma år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV