Radar

Älgarna försvinner i Västra Götaland

Älgbeståndet i Västra Götaland har gradvis minskat de senaste tio åren.

Antalet älgar i Västra Götaland minskar. Nu slår jägare och förvaltare larm, rapporterar Göteborgs-Posten.

Antalet älgobservationer i Västra Götaland har minskat för varje år sedan 2012, och under 2021 nåddes en ny bottennivå. Under samma period minskade även avskjutningen med 30 procent. Numera beskrivs älgbeståndet som ”inte förvaltningsbart” i vissa områden.

Förklaringen till nedgången är ett beslut från 2012 som syftade till att minska skadorna på skogen – som man menade berodde på älgen.
Målet med älgförvaltningen blev därmed att få ner beståndet, men trots att antalet älgar krympte blev skadorna på skogen kvar.

En nyligen publicerad rapport av Statens lantbruksuniversitet, på uppdrag av Naturvårdsverket, bidrar med en förklaring till varför projektet misslyckades.
– Det finns andra faktorer som är viktiga. Vi kommer inte nå målen bara genom att skjuta fler älgar, säger klövviltsforskaren Fredrik Widemo till tidningen.

– I södra Sverige spelar det större roll hur mycket rådjur, dovhjort och kronhjort det finns för skadorna. Vi hittar starkare samband där.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV