Radar

Subtil ohövlighet kan få svåra konsekvenser

Även subtila gliringar på arbetsplatsen kan göra stor skada visar ny forskning.

Ohövlighet på jobbet kan leda till sömnsvårigheter, stress och ohälsa. Nu arbetar forskare med en metod för att skapa ett bättre socialt klimat på arbetsplatserna.

Ohövlighet och brist på respekt på arbetsplatsen kan yttra sig i många former.
– Beteendet kan vara subtilt, tvetydigt och inte alltid lätt att definiera. Det kan handla om en nedlåtande kommentar, att inte bjuda med på fikat, att inte lyssna på någon eller att himla med ögonen, säger Kristoffer Holm, postdoktor inom organisationsstudier vid Malmö universitet, i ett pressmeddelande.

Kristoffer Hom är postdoktor inom organisationsstudier vid Malmö universitet
Kristoffer Hom är postdoktor inom organisationsstudier vid Malmö universitet. Foto: Pressbild

Tillsammans med kollegan Tomas Jungert, vid Lunds universitet, har han genomfört en studie om maktrelationer. Studien visar att ohövligt beteende från en person i maktposition allmänt uppfattas som mer allvarligt än om det kommer från någon utan upplevd makt. Det förstnämnda ökar också chansen för att ett vittne ska säga ifrån. Men även subtila kränkningar från personer som inte har makt är viktiga att ta på allvar, menar Kristoffer Holm. 

Konsekvensen om det kränkande beteendet får fortgå är att den som utsätts för det kan drabbas av psykisk ohälsa och i förlängningen söka sig till en annan arbetsplats. Det kan också leda till att ohövligheten smittar av sig och att det blir en kultur på arbetsplatsen. 

– Vi kan bli mer benägna att ta efter om beteendet redan normaliserats. Människor beskriver att man dras in i det i den sekunden. Man tänker sig inte för och svarar i samma ton.

Så vad kan man göra för att undvika det här?
Kristoffer Holm har inspirerats av en metod från USA där man har genomfört regelbundna workshops med medarbetarna för att få dem att lyfta fram vad de uppfattar som ett positivt beteende. Genom att medarbetarna själv får lyfta fram hur de vill att arbetsplatsen ska se ut så skapar man ett bättre socialt klimat, menar Holm. 

Han tillägger också att det är viktigt att föregå med gott exempel, men också att markera om man blir vittne till ohövlighet.