Radar

Planterade torsklarver kan hjälpa Östersjön

”Torsken har en jätteviktig roll för Östersjöns ekosystem”, säger driftledaren Johanna Fröjd.

Miljontals torsklarver planteras ut i Östersjön i ett försök att återställa den ekologiska balansen och motverka algblomning i havet. Men det är fortfarande osäkert om metoden fungerar, rapporterar Sveriges Radio.

Trots fiskestopp visar torskbeståndet i Östersjön inga tecken på återhämtning. Nu satsas femtio miljoner kronor på projektet ReCod som drivs av stiftelsen Baltic Waters 2030 i samarbete med Uppsala universitet.

Det fem år långa projektet ska bidra till att återställa den ekologiska balansen i havet och motverka algblomning samt igenväxt genom att miljontals millimeterstora torsklarver släpps ut i havet. Men om larverna överlever är det ingen som vet.

– Men teorin, litteraturen, säger att det borde fungera. Nu måste vi se att det fungerar i praktiken, säger driftledaren Johanna Fröjd till radion, ombord en båt utanför Gotland.

Det återstår endast ett fåtal platser i havet där syre- och salthalterna är på den nivå som krävs för att fisken ska lyckas reproducera. De försämrade förutsättningarna gör det svårt för ett redan överfiskat och försvagat bestånd att återhämta sig.

Genom att släppa ut fyra till sex dagar gamla torsklarver hoppas forskarna kunna ge fisken hjälp på traven, förbi det sårbara äggstadiet, och därmed öka antalet småtorskar i Östersjön.

– Det här kan vara ett steg på vägen för att storskaligt kunna återutsätta torsk i Östersjön, men det krävs politiska beslut för att få ett fungerande fiske och förvaltning av fisken, säger Johanna Fröjd.

Fakta: Östersjötorsk

Torskbeståndet i Östersjön består i dag av små och magra fiskar, vilket lett till att fiskarna inte fyller sin normala funktion i ekosystemet.

Fisken är Östersjöns viktigaste rovdjur där ett biologiskt hållbart torskbestånd består av fiskar i olika storlekar – eftersom torsken äter olika sorters föda beroende på hur stor den är.

Som topprovdjur i havet reglerar stora torskar storleken på bestånden av andra arter i Östersjön. Detta påverkar den övergripande balansen i havets ekosystem och håller exempelvis mängden växt- och djurplankton och balansen mellan dessa i schack.

Den rubbade balansen bidrar till övergödning i havet.

Sedan mitten av 2019 är det förbjudet att fiska torsk i Östersjön. Fisken som trots det tas upp ur havet klassas som bifångst och måste enligt lag tas omhand. Det är nämligen olagligt att kasta fisk överbord.

Källa: WWF, Rädda Östersjötorsken.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV