Radar

Scouterna satsar på hållbar jamboree

Årets Jamboree 22 ska bli certifierat hållbar.

Scouternas stora  ungdomsläger Jamboree 22 med 11 000 deltagare  från Sverige och resten av världen har hållbarhet som tema. Lägret har till och med certifierats som hållbart enligt en branschstandard.

”Drömmen om en hållbar värld” är temat för scouternas stora sommarmöte Jamboree 22 som drar igång 30 juli  i Åsum nära Kristianstad. Men för det egna evenemanget ska det bli mer än en dröm och det certifieras enligt Agenda 2030.

Catarina Sparre, hållbarhetsansvarig för Jamboree 22
Catarina Sparre, hållbarhetsansvarig för Jamboree 22. Foto: Scouterna.

Catarina Sparre är hållbarhetsansvarig för lägret och berättar om arbetet med att få det så hållbart som möjligt.

– Vi vill visa att det går. Det är vår inspiration, säger hon.

Men hon konstaterar också att de unga som kommer till lägret ofta vet mer om hållbarhet och omställning än de vuxna arrangörerna.  Hon säger också att de därför även vill lära av deltagarna som kommer att vara mellan tio och 18 år

Men redan innan lägret börjat har Scouterna gått igenom sina planer, för att kunna certifieras  enligt Hållbart Evenemang.

– Vi har framförallt tittat på de stora utsläppsposterna mat, transport och programmet, berättar hon.

Inget till deponi

Programmet är vad deltagarna ägnar sig åt under dagarna, och det kan till exempel vara att göra egna konstruktioner med blompinnar. De blompinnarna ska inte hamna i soporna utan återanvändas eller återvinnas. Tyger som används av Scouterna, ska när lägret är över skänkas till daghem.  Saxarna som köps in, går att använda igen för nästa evenemang.

I andra fall handlar det om att låna eller hyra istället för att köpa in. Catarina Sparre berättar om brädspel som lånats in från ett spelföretag.

– Inget ska gå på deponi, säger hon.

Men det finns undantag, lägger hon till, som till exempel spånskivor som används på olika sätt och riskerar att trampas sönder.

För transporterna gäller att de ska beställas från företag som kan erbjuda fossilfritt.  Övrig energi som används ska också vara fossilfri. De dieselaggregat som behövs för el på platsen ska drivas av biodiesel. Elen som köps in ska också vara grön. Maten ska helst vara närodlad och kravmärkt.

– Men där har vi haft problem med inflationen och en del av det har inte gått att genomdrivas, lägger hon till.

Vad gäller det som behövs för att äta och dricka, bestick tallrikar med mera, så ombeds användarna att ta med sig eget och då helst något som kan diskas och användas igen. För de som arbetar på lägret är det diskbart och återanvändning som gäller.

38 krav och många poäng

För att evenemanget ska certifieras finns sammanlag 38 obligatoriska krav och att man lever upp till minst 60 procent av det som ger maximal poäng. I det finns även frågor om mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö med mera.  För samarbete, som också ingår, blev till exempel poängen 3,5 av 5 enligt företaget Greentime som står för certifieringen. Poängen grundar sig på hur de ansvariga svarat på olika frågor. Transparens ingår också och allt finns att se på Greentimes hemsida.

Det sammantagna resultatet blev 79 procent av full poäng enligt Scouternas eget pressmeddelande. Klimatberäkningar har utförts av företaget U&We.

Hållbart Evenemang

Certifieringen Hållbart Evenemang  är en branschstandard. Kraven har satts ihop av en referensgrupp, där bland andra Håll Sverige Rent ingår tillsammans med företrädare för företag och offentlig sektor. Där finns inte bara miljökrav utan också krav på arbetsmiljö, jämställdhet med mera.  Grunden är Agenda 2030.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV