Radar

Lupiner kan bli föda för kor och andra

Kan få lupinfoder framöver.

Lupiner är proteinrika och kan bli foder åt såväl kor, som grisar och människor. Försök  med kofoder pågår i regi av Sveriges Lantbruksuniversitet. Det handlar om odlade lupiner och inte de invasiva och även giftiga som växer vilt.

Lupiner kan återigen komma att odlas som foder åt kor såsom det kunde vara för ett sekel sedan. Sveriges Lantbruksuniversitet bedriver försök landet runt bland bönder för att se om det är en bra idé.

– Lupinerna  kan fixera kväve från luften, såsom alla baljväxter, och kräver därför inte konstgödsel. Det är ett en stor fördel. Dessutom är de mycket proteinrika, säger Jens Rommel, forskare i ekonomi och ledarskap vid Lantbruksuniversitet och del av den forskargrupp som studerar lupinfoder.

Jens Rommel,  forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet
Jens Rommel,  forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Foto: SLU.

Enligt en forskningsrapport från lantbruksuniversitet handlar det också om ett alternativ till ärtor, som med jämna mellanrum angrips av röta. Så under en period kan inga fler ärtor odlas på vissa fält och då kan det vara dags för lupiner, som inte blir angripna.

Sägs vara godare än soja

Det här handlar alltså om odlade lupiner,  till skillnad från den giftiga och invasiva arten som växer vilt. Den odlade kan även användas även som föda åt människor. Jens Rommel berättar om att i Italien används den för att göra pasta och även som snacks. I Sverige finns företaget Lupinta som gör tempeh med mera av lupinfrön. Enligt rapporten från lantbruksuniversitet kan den även användas för att göra glass. Enligt författarna av samma rapport är lupinmjöl godare än sojamjöl.

Ifall de kan ersätta  importerad soja som proteintillskott, minskar det obalansen vad gäller kväve i världen, den som leder till övergödning på vissa platser och behov av tillskott av kväve i form av konstgödsel på andra. Lokalt odlade lupiner eller andra baljväxter minskar också mängden internationella transporter.

– Vi försöker skapa mer slutna system och producera kvävet vi behöver lokalt, säger Jens Rommel.

Ingen snabb ekonomisk vinst

Som ekonom ser Jens Rommel ingen snabb vinst i att odla lupiner, om de nu inte råkar bli trendiga som råvara för människoföda framöver. Men det dröjer fem till tio år innan det finns ett säkert svar på frågan om ekonomin. Det hela beror på hur råvaran kan processas, vilka regler EU kan tänkas införa för att uppmuntra odling av baljväxter med mera.

– Det är för tidigt att säga något om lupinerna. Men vad gäller odling av sojabönor i Sverige blir det i alla fall förmodligen inte lönsamt framöver, säger Jens Rommel.

Vad gäller lupiner för mänsklig konsumtion, tror han att det förblir en liten marknad. Lupiner som foder åt kor är mycket vanligare i dagsläget och det är först och främst det som lantbruksuniversitets forskare inriktat sig på.

En av de bönder som deltagit i lantbruksuniversitets projekt är Melker Kellström i Tvååker . Han är intervjuad av SVT och berättar att han börjat odla vita lupiner som hans kor snart ska provsmaka. Han konstaterar att hans eget beslut om att fortsätta att odla dem beror på vad korna tycker om det hela.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV