Radar

Unga får hjälp att hantera klimatkänslor

Många unga kan känna sig ensamma i sina känslor kopplade till klimatkrisen.

Projektet Terra-Pi erbjuder samtalsgrupper, utbildningar och metoder för att ge unga stöd att hantera sina känslor inför klimatkrisen. Målet är engagemang och medlet är klimatpsykologi.

Hjärtat i Terra-Pi är Klimatkraft, som är samtalsgrupper för unga mellan 12 och 25 år som träffas fem gånger. Innehållet samskapas med och anpassas efter deltagarna, men i stort har de första träffarna fokus på introduktioner, känslohantering och klimatpsykologi. De sista två träffarna handlar om kollektivt engagemang. Till dessa finns ett material om kampanjen Fossilgasfällan, som pågick mellan 2017 och 2019 för att stoppa planerna på en ny fossilgasterminal i Göteborg. Samtalsgrupperna får diskutera utifrån strategierna och känslorna bakom kampanjen.

– Kollektivt engagemang är ett av de viktigaste sätten att känslohantera. Man känner sig ofta ensam i känslor kopplade till klimatkrisen och kanske i all social förändring. Det är viktigt att känna att man kan förändra och det är svårt när man är ensam, säger Anna Bartfai, utbildningsledare i projektet.

Terra-Pi drivs av Folkuniversitetet i samarbete med Klimatpsykologerna. I höst startar samtalsgrupper i Stockholm, Malmö, Lund och online. Det blir dessutom volontärsutbildningar för dem som vill hålla samtalsgrupper, med början i Malmö i september.

Folkuniversitetet kommer också att erbjuda studiecirklar, som liknar Klimatkraft men utan ledare. Cirklarna riktar sig även till vuxna och har en extra träff med fokus på förhållningssättet Aktivt hopp som utvecklats av Joanna Macy och Chris Johnstone.

I höst fortsätter också satsningen på projektets metodbank, där det redan nu finns övningar, videoklipp och föreläsningar som kan användas exempelvis av lärare eller för självstudier. Verktyg för att hantera skuld, undvikande och oro varvas med aktiviteter kring tacksamhet, samhällspåverkan och framtidsvisioner. Den som inte kan eller vill delta i en samtalsgrupp kan alltså i princip göra övningarna i Klimatkraft på egen hand.

Projektets främsta målgrupp är unga, men utöver det erbjuds exempelvis skolbesök och utbildningsinsatser för lärare, vårdpersonal, föräldrar, civilsamhälle och andra som möter unga.

– Målet med projektet är att ge unga verktyg för att kunna stå ut i den ovisshet som klimatkrisen innebär, och för att engagera sig för systemförändring. Vissa saker är tunga att bära och jobba med. Det är lätt att hamna i hopplöshet och man behöver stöd att ta sig ur det, säger Anna Bartfai.

Läs mer:

Terra-Pi pågår 2021–2024 med finansiering från Allmänna arvsfonden.
Kalendarium, metodbank och mer info nås via www.terrapi.se.
Läs mer om Aktivt hopp (Work that reconnects) på aktivthopp.wordpress.com eller workthatreconnects.org.
Läs mer om Klimatpsykologerna på landetsfria.nu/2021/nummer-264/hopp-blir-till-nar-vi-gor-saker/

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV