Radar

FI vill göra kollektivtrafiken till en valfråga

Förebild.

Feministiskt initiativ har utnämnt kollektivtrafiken till en valfråga. Den ska vara helt avgiftsfri enligt partiet. Miljöpartiet går inte fullt lika långt, utan menar att priset bör landa på 100 kronor i månaden. 

Precis som inför valet 2018 går Feministiskt initiativ till val på att göra kollektivtrafiken helt avgiftsfri. Partiledaren Teysir Subhi  ställer upp för val i riksdagen och för omval till kommunfullmäktige i Göteborg, där kollektivtrafik anges som en viktig fråga.

–  Vår politik bygger på intersektionalitet, alltså att vi ser hur olika maktordningar hänger ihop och kollektivtrafiken är ett utmärkt exempel på det. Den är inte bara ett transportmedel, utan för oss är den också ett medel för att öka jämlikheten och motverka segregationen. Höga biljettpriser gör att många människor inte har råd att resa ens inom sin stad eller sitt län. Om kollektivtrafiken helt bekostas genom skatten, istället för ungefär till hälften som nu, skapar vi ett mer jämlikt och inkluderande samhälle, säger hon.

Teysir Subhi, partiledare Fi
Teysir Subhi, partiledare Fi. Foto: Ida Nyström.

Att bara göra biljetten billigare räcker inte.

– Visst är det bra att kraftigt sänka biljettpriserna, men så länge det finns biljetter finns också alla kostnader kvar för spärrar, kontrollanter, produktion och distribution av kort och appar och så vidare. Det är stora pengar, och vi vill att de hellre kommer resenärerna till del genom att nolltaxa införs, säger Teysir Subhi.

Så lägger hon till att  kollektivtrafiken även minskar utsläppen från transporter. Klimataspekten är också mycket viktig för Fi.

Klimatet först för Mp

För Miljöpartiet handlar det först och främst om utsläppen med direkta hänvisningar till klimatet. ”Kollektivtrafiken är unikt energisnål och klimatsmart” står att läsa på partiets hemsida.  Men ända ner till noll behöver priset inte pressas ändå. I ett pressmeddelande uttalar sig   partiets språkrör Märta Stenevi:

– I ett första steg borde vi i riksdagen kunna enas om en rejäl prissänkning för all kollektivtrafik åtminstone till årsskiftet. Miljöpartiet kräver max 100 kr i månaden,.

De hundra kronorna ska gälla för både tåg och buss.

Resenärer hakar på

Kraven på billigare kollektivtrafik har fått stöd av åtgärder i andra länder, med mycket billig kollektivtrafik under sommaren, bland annat i Tyskland. Konsumentorganisationen Resenärerna hänvisar till den tyska biljetten på nio euro som gäller för hela landet och vill införa något liknande här.

– Om regeringen tänker ta klimatfrågan på allvar måste man se till att det blir enklare och billigare att resa kollektivt, säger Resenärernas ordförande Jonas Friberg enligt ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV