Radar

TBE kan smitta via mat

Ost gjord på opastöriserad mjölk från ko, får eller get kan sprida TBE till människa.

Fästingsjukdomen TBE kan överföras till människor via opastöriserade mjölkprodukter från djur som är, eller har varit, smittade av TBE.
Många känner inte till den här risken, säger Ann Albihn på Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Fästingburen hjärninflammation (TBE) har blivit vanligare i Sverige. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet drabbade från 274 till 534, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. De allra flesta smittas av ett fästingbett, men det finns andra smittvägar som många inte känner till.

Det finns en risk att opastöriserade mejeriprodukter som mjölk och ost kan överföra TBE-smitta till människa, säger Ann Albihn, laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Hon har lett ett forskningsprojekt där man sökt efter TBE-smitta i opastöriserad, svensk mjölk från kor, får, get och vattenbuffel.

Vi hittade antikroppar mot TBE på några av de kogårdar som ingick i projektet. Det innebär att kor har varit infekterade under en period och fört över virus till mjölken. Men rent teoretiskt kan man bli smittad av TBE av opastöriserad mjölk från alla djur.

Vid pastörisering dör viruset.

Infekterade tackor

I en annan svensk studie gjord vid Örebro och Umeå universitet samlade man in prover på mjölk och råmjölk i fårbesättningar på gårdar i Örebro. På tre gårdar hittade man antikroppar mot TBE-virus i mjölken, vilket visar att tackorna har varit infekterade. Forskarna undersökte också hur länge TBE-virus är smittsamt i opastöriserad mjölk. Man såg då att TBE-viruset fanns kvar i tre dygn om den förvaras i kylskåpstemperatur.

Den här smittvägen är välbelagd i studier gjorda i Östeuropa, Schweiz och Tyskland, där man har haft sjukdomsutbrott av TBE efter det att människor har ätit opastöriserade mejeriprodukter, säger Ann Albihn.

Man har även upptäckt TBE-virus i opastöriserad mjölk i Norge. Sverige har ännu inte några rapporterade fall av livsmedelsburen TBE, vilket kan bero dels på att en övervägande del av mjölken pastöriseras, dels på att det inte gjorts undersökningar i Sverige om människor blivit TBE-smittade via livsmedel. Men det kan också bero på att det finns en utbredd okunskap om smittvägen i sig.

Och den okunskapen finns även hos vissa av mina veterinärkollegor, säger Ann Albihn.

Äta närproducerat

Risken att smittas av livsmedelsburen TBE ökar också av det allt starkare intresset för att äta närproducerad och oprocessad mat. Många passar på och besöker lokala bondgårdar och gårdsbutiker under semestern. Vissa av dem får, till skillnad mot vanliga butiker, sälja opastöriserad mjölk direkt till konsument.

Sverige har också mer än 100 små gårdsmejerier med livsmedelsproduktion. De allra flesta pastöriserar sina produkter men det kan även finnas de som inte gör det, säger Ann Albihn.

Hur mycket opastöriserade mjölk och mjölkprodukter vi konsumerar i Sverige vet man inte säkert.

I vår studie gjorde vi en enkät som visade att det konsumeras en hel del opastöriserat av de som bodde på de gårdar vi undersökte.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV