Radar

Kärnkraft och naturgas grönklassas av EU

Här röstades det för grön kärnkraft och naturgas.

EU-parlamentet har röstat för att såväl kärnkraft som naturgas ska klassas som gröna energikällor. Det betyder att energislagen enklare få tillgång till finansiering. Jytte Guteland, ordförande i parlamentets miljöutskott, tycker att det är det sämsta beslutet för klimatet och Greenpeace förbereder en stämning.

Det blev en hård strid innan kärnkraften och naturgasen kunde klassas som gröna, vid en omröstning i EU-parlamentet. Därmed klarade sig EU-kommissionens omdebatterade förslag från ett veto i parlamentet, vilket öppnar för mer investeringar i de omdebatterade energislagen. Allt enligt EU:s taxonomi som klassificerar vad som kan ses som hållbart och inte.

Motståndet mot förslaget har varit stort, bland annat i parlamentets miljöutskott, som bara några veckor tidigare röstade igenom ett förslag som skulle sätta stopp för grönklassningen av kärnkraften och gasen. Det var det förslaget som nu röstades ner av resten av parlamentet.

Besvikelse men ändå väntat

Att det skulle gå så var ändå väntat. Bland annat hade de svenska Liberalerna och Moderaterna inom parlamentet deklarerat i förväg att de tänkte rösta ja. Och till slut samlade sidan som stödde kommissionens förslag 328 röster medan enbart 278 ledamöter röstade emot att klassa kärnkraften och gasen som grön. 33 parlamentariker lade ner sina röster.

Jytte Guteland, EU-parlamentariker
Jytte Guteland, EU-parlamentariker. Foto: Socialdemokraterna.

I parlamentets miljöutskott finns den svenska socialdemokraten Jytte Guteland som meddelar att hon är besviken:

– Det är en stor besvikelse att Europaparlamentet missar chansen att stoppa framförallt naturgasen från att klassas som hållbar. Det är svårt att se hur denna urvattnade taxonomi ska kunna få legitimitet ens hos bankerna. I praktiken riskerar vi därmed att EU får färre investeringar i solenergi och vindkraft – precis det som EU hade behövt för att få ner utsläppen och snabbare bli oberoende av Putin, säger hon.

Jytte Guteland menar att det rentav är parlamentets sämsta beslutet någonsin vad gäller klimatet.

– Det förorenar hela taxonomin. Innan har olika energislag fått förhålla sig till tuffa riktlinjer. Men nu finns ett förslag där naturgasen får kriterier som är lättare att klara än vad till exempel bioenergin fick.  På samma sätt får kärnkraften vara med trots att det är svårt att se hur den lever upp till kraven på att inte leda till avsevärd skada, säger hon.

Greenpeace och banker kan agera

Greenpeace meddelade redan samma dag som beslutet fattades att organisationen beslutat att vidta rättsliga åtgärder.

– Att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbart är som att licensiera greenwashing. Det är ett miljövidrigt beslut som riskerar att få förödande konsekvenser för klimatet. Hela processen har politiserats av fossil- och kärnkraftsindustrin. Greenpeace förbereder nu rättsliga åtgärder och förväntar oss att beslutet hävs i domstol, säger Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace Sverige enligt ett pressmeddelande.

Men i princip går det inte att häva beslutet efter att såväl ministerrådet som parlamentet godkänt det, enligt Jytte Guteland.

– Jag har svårt att se hur man kan stoppa det just nu. Det som återstår är att ligga på kommissionen för  att revidera taxonomin och uppdatera den tidigare än tänkt, säger Jytte Guteland.

Hon tror att nu kan stora banker och investerare kanske presentera egna riktlinjer för hållbara investeringar. Förtroendet för EU:s taxonomi kan också komma att undergrävas.

Taxonomin avgör vad som är hållbart

EU:s taxonomi är ett sätt att skilja ut det som kan kallas hållbart inför den stora klimatomställningen. Enligt parlamentets hemsida ska den ge skjuts åt gröna investeringar och sätta stopp för grönmålning, eller greenwashing, just det som Greenpeace påstår att beslutet leder till. 

I kommissionens förslag som nu godkändes, ställs ändå vissa krav på användningen av såväl kärnkraft som naturgas. De som satsar på kärnkraft måste visa att den uppfyller säkerhetskraven, även vad gäller avfallshanteringen. Naturgasen ska å sin sida ska bidra till omställningen från kol till förnybara energiformer. Gasanläggningar ska kunna gå över till helt förnybart eller i alla fall gas med litet klimatavtryck innan slutet av år 2035. 

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter