Radar

Kärnkraft och naturgas grönklassas av EU

Här röstades det för grön kärnkraft och naturgas.

EU-parlamentet har röstat för att såväl kärnkraft som naturgas ska klassas som gröna energikällor. Det betyder att energislagen enklare få tillgång till finansiering. Jytte Guteland, ordförande i parlamentets miljöutskott, tycker att det är det sämsta beslutet för klimatet och Greenpeace förbereder en stämning.

Det blev en hård strid innan kärnkraften och naturgasen kunde klassas som gröna, vid en omröstning i EU-parlamentet. Därmed klarade sig EU-kommissionens omdebatterade förslag från ett veto i parlamentet, vilket öppnar för mer investeringar i de omdebatterade energislagen. Allt enligt EU:s taxonomi som klassificerar vad som kan ses som hållbart och inte.

Motståndet mot förslaget har varit stort, bland annat i parlamentets miljöutskott, som bara några veckor tidigare röstade igenom ett förslag som skulle sätta stopp för grönklassningen av kärnkraften och gasen. Det var det förslaget som nu röstades ner av resten av parlamentet.

Besvikelse men ändå väntat

Att det skulle gå så var ändå väntat. Bland annat hade de svenska Liberalerna och Moderaterna inom parlamentet deklarerat i förväg att de tänkte rösta ja. Och till slut samlade sidan som stödde kommissionens förslag 328 röster medan enbart 278 ledamöter röstade emot att klassa kärnkraften och gasen som grön. 33 parlamentariker lade ner sina röster.

Jytte Guteland, EU-parlamentariker
Jytte Guteland, EU-parlamentariker. Foto: Socialdemokraterna.

I parlamentets miljöutskott finns den svenska socialdemokraten Jytte Guteland som meddelar att hon är besviken:

– Det är en stor besvikelse att Europaparlamentet missar chansen att stoppa framförallt naturgasen från att klassas som hållbar. Det är svårt att se hur denna urvattnade taxonomi ska kunna få legitimitet ens hos bankerna. I praktiken riskerar vi därmed att EU får färre investeringar i solenergi och vindkraft – precis det som EU hade behövt för att få ner utsläppen och snabbare bli oberoende av Putin, säger hon.

Jytte Guteland menar att det rentav är parlamentets sämsta beslutet någonsin vad gäller klimatet.

– Det förorenar hela taxonomin. Innan har olika energislag fått förhålla sig till tuffa riktlinjer. Men nu finns ett förslag där naturgasen får kriterier som är lättare att klara än vad till exempel bioenergin fick.  På samma sätt får kärnkraften vara med trots att det är svårt att se hur den lever upp till kraven på att inte leda till avsevärd skada, säger hon.

Greenpeace och banker kan agera

Greenpeace meddelade redan samma dag som beslutet fattades att organisationen beslutat att vidta rättsliga åtgärder.

– Att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbart är som att licensiera greenwashing. Det är ett miljövidrigt beslut som riskerar att få förödande konsekvenser för klimatet. Hela processen har politiserats av fossil- och kärnkraftsindustrin. Greenpeace förbereder nu rättsliga åtgärder och förväntar oss att beslutet hävs i domstol, säger Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace Sverige enligt ett pressmeddelande.

Men i princip går det inte att häva beslutet efter att såväl ministerrådet som parlamentet godkänt det, enligt Jytte Guteland.

– Jag har svårt att se hur man kan stoppa det just nu. Det som återstår är att ligga på kommissionen för  att revidera taxonomin och uppdatera den tidigare än tänkt, säger Jytte Guteland.

Hon tror att nu kan stora banker och investerare kanske presentera egna riktlinjer för hållbara investeringar. Förtroendet för EU:s taxonomi kan också komma att undergrävas.

Taxonomin avgör vad som är hållbart

EU:s taxonomi är ett sätt att skilja ut det som kan kallas hållbart inför den stora klimatomställningen. Enligt parlamentets hemsida ska den ge skjuts åt gröna investeringar och sätta stopp för grönmålning, eller greenwashing, just det som Greenpeace påstår att beslutet leder till. 

I kommissionens förslag som nu godkändes, ställs ändå vissa krav på användningen av såväl kärnkraft som naturgas. De som satsar på kärnkraft måste visa att den uppfyller säkerhetskraven, även vad gäller avfallshanteringen. Naturgasen ska å sin sida ska bidra till omställningen från kol till förnybara energiformer. Gasanläggningar ska kunna gå över till helt förnybart eller i alla fall gas med litet klimatavtryck innan slutet av år 2035. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV