Radar

De vill få 4 av tio att resa kollektivt

Från vänster Tomas Byberg, ordförande i Sveriges Bussföretag och vd för Byberg & Nordin, Kristoffer Tamsons (M), ordförande i Svensk Kollektivtrafik och regiontrafikråd i Stockholm samt Henrik Dahlin, styrelseledamot i Tågföretagen och vd för MTR Nordic AB.

Kollektivtrafiken ska inte bara räddas från kostnadskris, utan även växa från dagens låga andel på 21 procent av det totala antalet resor. Det vill de tre föreningarna Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen och Sveriges Bussföretag. 

Det finns många som är beroende av kollektivtrafik för att få vardagen att fungera men det är också en sektor i kris. Det konstaterar ordföranden  för Svensk Kollektivtrafik, Kristoffer Tamson, som också är trafikregionråd i Stockholm:

– Kollektivtrafiken har gått ur askan i elden. Från pandemins intäktskris till de höjda bränsleprisernas kostnadskris. Samtidigt vet vi att möjligheterna finns där och att enskilda människor och vårt samhälle i stort behöver kollektivtrafiken för att vardagen ska fungera och morgondagen kunna säkras. Därför går vi nu fram med ett gemensamt reformprogram som kan stoppa risken för nedskärningar, prishöjningar och nystarta kollektivtrafiken med sikte på framtiden, säger Kristoffer Tamson i ett pressmeddelande.

Pandemin har gjort att andelen av totala antalet resor som sker med kollektivtrafik har minskat kraftigt, från 31 procent av de resande till 21 procent. Tanken är nu att inte bara hämta hem tappet utan även öka fram till år 2030, så att fyra av tio motoriserade resor sker kollektivt.

– Nu ser vi hur allt fler börjar återvända till kollektivtrafiken, men vi vill också attrahera nya resenärer. Genom att öka kollektivtrafikresandet kan vi både minska klimatutsläppen och skapa förutsättningar för människor att leva, verka och arbeta där de vill, säger Tomas Byberg, ordförande i Sveriges Bussföretag och vd för Byberg & Nordin Busstrafik AB.

Svensk Kollektivtrafik har presenterat ett stort antal åtgärder av vilka en är en klimatanpssning av reseavdraget. Det ska vara oberoende av avstånd och färdmedelsneutralt till exempel.

– Om vi menar allvar med klimatmålen måste vi satsa på de transportsätt som bidrar till att uppnå dem. Ofta görs i stället ensidiga insatser som innebär det motsatta. Det är dags att satsa ännu mer på kollektivtrafiken, säger Henrik Dahlin, vice ordförande i Tågföretagen och vd för MTR Nordic AB.

Kerstin Lundell