Radar

De fattigaste kommer inte att kunna flytta

Klimatförändringar kommer att öka antalet människor som måste migrera.

Förändringar i natur och miljö väntas leda till ökade flyktingströmmar. Men de med allra minst resurser kommer inte ens ha möjlighet att fly enligt ny forskning.

Det är forskare vid bland annat universiteten Harvard och Princeton som har tagit fram beräkningsmodeller för att förutsäga migrationsströmmar i framtiden. Syftet var att ta reda på hur klimatförändringar kommer att påverka migrationsmönster och vilka grupper av människor som kommer att flytta.

Det är ofta fokus på att klimatförändringar kommer att leda till ökade flyktingströmmar. Vi vill lyfta att de allra fattigaste inte ens kommer att kunna lämna de drabbade områdena, säger studiens huvudförfattare Hélène Benveniste vid Harvard University, vid en pressträff.

Forskarna, som publicerar sina slutsatser i Nature Climate Change, kommer fram till att mobiliteten kommer att minska med mellan 10 och 35 procent för individer med de lägsta inkomsterna i subsahariska Afrika, Nordafrika och före detta Sovjetunionen år 2100.

För dessa beräkningar har forskarna räknat med att koldioxidutsläppen når en topp år 2050.

Torka och översvämningar som kan bli effekter av klimatförändringarna väntas bidra till minskade inkomster för delar av jordens befolkning. Det gör att sårbara grupper av människor kommer att bli fast och inte kunna ta sig någonstans.

För att komma fram till sina slutsatser har forskarna kombinerat simuleringsmodeller för klimat och ekonomi. Ett exempel är att ju färre som kan flytta och arbeta i andra länder desto färre kan skicka pengar till familjemedlemmar som är kvar.

I dag riktar sig insatserna från de globala organisationerna som FN till människor som flyr. Risken är att de som inte kan fly är mer osynliga och vi behöver uppmärksamma även dem, säger Hélène Benveniste.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV