Radar

Så kan du värna de vilda fröerna

Ta fröer från en äng för att skapa en egen.

Den som samlar in fröer ute i naturen och planterar dem, hjälper till att värna den vilda växtligheten. Det behöver inte vara svårt. Men fröerna ska vara mogna och det blir de ofta fram till hösten. 

Att odla med frön från vilda växter är lätt för det mesta. En som vet, är Torbjörn Tyler, museiintendent vid botaniska samlingarna vid Lunds universitet, som även intresserar sig för växter även på fritiden.

Torbjörn Tyler tycker om att samla vilda fröer
Torbjörn Tyler tycker om att samla vilda fröer. Foto: Privat.

– De flesta vilda växter är enkla att odla. Det är en förutsättning för att de ska klara sig i naturen.  De som är svåra att gro frön från är en minoritet, säger Torbjörn Tyler.

Han menar att odlingen snarare börjar med frågan om vad man vill göra med fröerna.

– Ska det vara något ordnat med stora vackra blommor får man leta efter sådana. Är det en äng som är målet kan man ta lite vad som helst och se vad som tar sig. Då handlar det om så många frön som möjligt.

Om fröna lossnar lätt och är bruna eller svarta så är de normalt sett färdiga för att återföras till jorden. Det brukar ske efter att växterna blommat, någon gång mellan midsommar och höst. Är fröna gröna eller ljusa, är det oftast för tidigt att hoppas på att de ska gro.

En annan metod är att sätta blomman som man vill ta fröna ifrån i ett vas med vatten och njuta av fägringen tills de är färdiga att tas om hand.  
 

Jord behövs

Sedan är det dags att sätta fröna i jorden, då med betoning på att där finns just jord. En gräsmatta med långt gräs fungerar inte så bra till exempel. Det är bättre att ta en plätt där jorden syns eller så klippa gräset och ta fram en stor kratta att göra spår för fröna med.

Den som vill öka sannolikheten för att  det verkligen blir en växt av blomman, kan plantera fröna i en kruka med blomjord och sätta ut en planta i trädgården  senare. Fast den som har många frön behöver inte det, utan kan så på rätt plats direkt  och hoppas att i alla fall några frön ska klara sig och ge en ny växt. Ifall fröna har samlats in i närheten är chansen stor att jorden ska vara av rätt sort och risken för att sprida arter som inte borde finnas där minskar också.

Men det går att göra svårt för sig. Att hoppas på fröer från orkidéer ska man inte göra. Dessutom är de för det mesta fridlysta. Se Naturvårdsverkets lista här. Se men inte röra gäller för dem.

För den som vill samla in frön i stor skala gäller inte heller allemansrätten utan vidare utan det är nog bäst att ta kontakt med markägaren.  Var gränsen går precis går inte att säga i dagsläget. För naturreservat gäller speciella regler. Detta enligt sajten Rikare trädgård.

Torbjörn Tyler menar att en anledning till att samla fröer är att det är trevligt och lärorikt. Men det handlar också om bevara den biologiska mångfalden.

Det är också anledningen till att Naturskyddsföreningen just påbörjat en satsning på att så frön längs vägrenar landet runt. Inom projektet Världens längsta blomsteräng uppmanas frivilliga att ta fröer från en blomrik vägren i närheten och sedan plantera dem inte alltför långt därifrån, där det finns färre växtarter kvar. Lydwin Wagenaar är projektkoordinator.

Lydwin Wagenaar hos Naturskyddsföreningen koordinerar projektet Världens längsta blomsteräng
Lydwin Wagenaar hos Naturskyddsföreningen koordinerar projektet Världens längsta blomsteräng. Foto: Privat.

–  Eftersom vi människor har tagit bort så mycket natur, och byggt många städer till exempel,  blir det svårt för blommorna att sprida sig.  De kan behöva lite hjälp, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV