Radar

HD-dom i USA begränsar klimatarbete

En kvinna i Washington demonstrerar mot Högsta domstolens beslut.

En dom i USA:s högsta domstol begränsar miljöskyddsmyndigheten EPA:s möjlighet att minska koldioxidutsläppen i landet.

Med röstsiffrorna 6–3 beslutade domstolen att landets miljölag Clean Air Act inte ger EPA befogenhet att reglera utsläpp från kraftverk som bidrar till den globala uppvärmningen.

Beslutet kan sätta käppar i hjulet för president Joe Bidens planer på att halvera landets utsläpp av växthusgaser till slutet av decenniet och att skapa en utsläppsfri energisektor till 2035. Kraftverk står för omkring 30 procent av koldioxidutsläppen i USA.

Biden säger i ett uttalande att domen är ”ytterligare ett förödande beslut vars mål är att vrida tillbaka klockan i landet”. Han säger också att beslutet riskerar att skada landets möjligheter att hålla luften ren och bekämpa klimatförändringarna.

– Jag kommer inte att ge vika i att använda min lagenliga fullmakt att skydda folkhälsan och ta itu med klimatkrisen säger han i uttalandet.

Kraftverksbolag, kolproducenter och 19 huvudsakligen republikanstyrda delstater har drivit ärendet i Högsta domstolen. De har i sin tur fått uppbackning av flera techbolag, däribland Apple, Amazon, Google, Microsoft och Tesla.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV