Krönika

”Rationaliseringar” gör oss på landsbygden mer bilberoende än någonsin

Måhända är jag kritisk, men jag litar inte längre på politiker när de säger att beslut är bra för landsbygden. Sannolikheten är för stor att det bara är svammel. Politiska uttalanden handlar ofta om att putsa fasader istället för att förändra orättvisa strukturer.

Jag ska ta några konkreta exempel. Kostnadsersättning för resor till och från lasarett i mitt län innebär för de flesta glesbygdsbor en bilresa. Jag har själv en tid inom kort där jag ska vara närvarande strax efter klockan sju på morgonen. Det är tolv mils resa och det finns inga bussar eller kollektiva lösningar för att ta sig dit den tiden utan bil. Reseersättningen för bil är 15 kronor per mil enkel resa, vilket innebär 180 kronor, men om man kör bil görs ett avdrag på 200 kronor. Det innebär noll kronor i reseersättning, eftersom samma regler gäller för hemresan. Om det funnits en buss att åka hade jag däremot fått full kostnadstäckning, eftersom biljettens pris överstiger 73 kronor. När reumatikerdistriktet bjöd in regionens politiker för att ifrågasätta ersättningsreglerna fick de till svar att systemet ändrats för att det skulle bli mer rättvist! För vem? Inte för patienter som får betala hela kostnaden i alla fall.

Så här ser det ut på många håll, eftersom politiska beslut numera med automatik verkar utgå från att det går bra att cykla eller att det finns kollektivtrafik. Använder man inte de färdmedlen får man skylla sig själv – eller flytta.

Just nu skrivs det en hel del om lång väntan och långa resor för att få pass. Givetvis är det ett problem, men det är sannerligen ingen nyhet för glesbygdsbor. ”Rationaliseringarna” i samhället innebär exempelvis att det inte bara är 20 mil till närmaste polisstation med rättighet att utfärda pass utan samma sträcka krävs för att komma till närmaste bilbesiktning. Många äldre i glesbygd är bilberoende för att exempel kunna handla, men orkar inte köra så långt för att besikta sin bil. Så anhöriga får ta ledigt för att fixa det. En småbarnsförälder berättade att hon behövde ta tjänstledigt utan lön en förmiddag var femte vecka när hennes barn behövde justera sin tandställning. Det tog fem minuter att göra justeringen, men resan till och från tog drygt tre timmar. Det blev dyrt.

Ibland blir det också komiskt. Vid ett tillfälle ombads jag att skicka några känsliga prover via DHL. Dröm om min förvåning när jag fick veta att inlämningsstället var Sundsvall. Det skulle ha inneburit en resa på drygt 70 mil och nio timmars körning. Medierna skulle gått i tak om det kravet ställts söder om Dalälven!

Och så har vi Posten med en service som når ut till landets allra minsta kapillärer – våra brevlådor. Eller rättare sagt nådde. Förut kunde jag som företagare sköta allt från leveranser till penningtransaktioner via dem, ute på min gård. Nu, med dagens teknologiska utveckling går de inte ens att köpa ett frimärke om du inte har exakta kontanter. Betalning via swish eller kontantkort är omöjligt och det kan ju rimligen inte bero på risken för rån – vilket på sin tid var ett huvudargumentet för att ta bort den typen av service från lantbrevbäringen. Behöver jag nämna att närmaste inlämningsställe för företagare som vill registrera det som de lämnar in innebär 25 mils resa, eller har ni redan räknat ut det?

Platsberoende diskriminering beskrivs besvärande nog ofta som klimatsmarta, rättvisa lösningar. De smarta lösningarna har fått precis motsatt verkan. För när butiker, banker, bb-avdelningar och gud vet allt hamnat i tjottahejti, behöver vi som bor i glesbygd köra bil som aldrig förr, medan andra får servicen helt gratis. Orättvist är ordet!

Alla modiga ryssar som riskerar att kastas i fängelse men ändå vågar stå upp mot krigets vanvett.

Politik som styrs mer av Erdogan än av ideologier och humanism.

Krönika

Att kräva att någon säger allt eller inget är enbart ett sätt att tysta

”Jag vill understryka det egna ansvaret som var och en som idag befinner sig inne i Gaza själv har.”

Citatet är Tobias Billströms, och det påstås handla om regeringens inställning till de svenskar som sitter fast hos familj eller vänner, under Israels bomber.

Det är en motbjudande uppvisning i arrogans. Men det stannar tyvärr inte där. Citatet beskriver egentligen obehagligt väl regeringens politik mot alla som är instängda i världens största utomhusfängelse: Skyll er själva för att ni är födda där.

En miljon i Gaza, 40 procent av befolkningen, är under 40 år. 10 000 rapporteras döda, varav 4000 barn. Den svenska regeringen vill understryka deras eget ansvar för att vara födda på fel plats.

FN kräver ett omedelbart eldupphör. Men Sverige la ner sin röst när frågan skulle avgöras. Medan Macron kräver ett stopp för bombningarna säger Kristersson att han inte vill ”sätta sig till doms”. Skyll er själva, medmänniskor i Gaza.

Enligt WHO har 230 attacker träffat vårdinrättningar. Nästan hälften av sjukhusen är utslagna. Läkare utan Gränser rapporterar att bristen på bränsle och el är en ”dödsdom” för många patienter, ”till exempel spädbarn i kuvöser”. Den svenska regeringen vill understryka spädbarnens eget ansvar.

Man behöver inte ta de starkaste orden i sin mun. Det har andra redan gjort. FN:s expertgrupp skriver i att mot bakgrund av ”uttalanden från israeliska politiska ledare … i kombination med militära ingripanden … finns det risk för folkmord på palestinierna”. Att brott mot krigets lagar pågår är uppenbart för alla som kan se. Men Billström talar om proportionalitet.

Kanske handlar det om vapen. I oktober skrev Billströms Försvarsmakt under ett avtal med det största israeliska vapenföretaget Elbit Systems, nu med kontor i Göteborg. Medan bomberna föll över Gaza lovades 1,7 miljarder skattekronor till Elbit. Bolaget sysslar med drönare och övervakning, huvudsakligen till samma krigsmakt som nu begår folkrättsbrotten. Produkterna de säljer lovas vara ”stridstestade”. Men de som ofrivilligt blir testpersoner måste skylla sig själva.

Den svenska regeringen blundar, och kritiken borde vara öronbedövande. Istället hörs mest kritik mot de som faktiskt säger någonting alls.

Det är som att det införts en ny regel i debatten. Den som säger något om mördandet av palestinier, måste säga allt annat samtidigt. Varför kritiserar du Israels ockupation och bomber, men säger inget om Hamas? Varför kräver du eldupphör, men säger inte samtidigt att gisslan ska friges? Varför pratar du om palestiniernas lidande, men inget om de många bortglömda konflikterna i Afrika?

Jag har lite svårt för det där.

Jag kräver självklart att de som hålls gisslan hos Hamas ska friges. Det finns inte ord nog att fördöma Hamas vedervärdiga terrorattack. Jag håller med alla som säger det. Jag kräver inte ens av dem att säga något annat samtidigt. Vi kan vara oense om annat, men vi är eniga om detta.

På samma sätt kan man kräva ett stopp för bomberna, att inga fler barn i Palestina ska dödas, utan att samtidigt säga något mer.

Att kräva att någon säger allt eller inget, är enbart ett sätt att tysta.

Det kan kännas som ett krav på balans, men det blir ett relativiserande. Hamas terror var terror och fel alldeles oavsett Israels ockupationspolitik. Och på samma sätt är Israels bomber mot civila fel, alldeles oavsett hur Hamas agerar. Palestinas barns överlevnad ska inte vara avhängigt hur männen som styr Hamas resonerar. Den enda rimliga linjen är att vilja upprätthålla mänskliga rättigheter och den internationella rättsordningen, oavsett vem som begår brotten.

En bortsprängd arm, ett raserat hem eller ett förlorat barn känns likadant i en människa, oavsett religion eller medborgarskap. Sorgen och frustrationen kan nyttjas av maktrusiga män, oavsett vilken sida en gräns någon bor på. Ansvaret faller tungt på oss som inte befinner oss mitt i elden och hatet att inte vända bort blicken, inte ge utrymme för rasism mot judar eller muslimer att växa i konfliktens spår, inte släppa på principerna, inte göra det enkelt för oss. Tobias Billström talar gärna om andras ansvar. Men han verkar inte särskilt intresserad av att ta något själv.

Krönika

Kan man driva nedrustningspolitik i Nato?

Under hösten arbetar vi på tankesmedjan Cogito med fredsfrågan – närmare bestämt om hur vi ska förhålla oss till det stundande svenska Nato-medlemskapet. Det förvånar kanske en del som tror att gröna tankesmedjor bara sysslar med miljöfrågor. Men fredsfrågan har alltid varit central för den gröna rörelsen.

I och med att Turkiet nu verkar släppa på sitt motstånd mot det svenska medlemskapet blir det alltmer sannolikt att även Sverige snart är medlem. Hur ska progressiva partier förhålla sig till det? Bör man kräva ett utträde? Eller försöka påverka Nato? Går det ens att göra som progressiv rörelse?
Bland gröna i länder som redan är med i Nato är det få partier som kräver ett utträde. Strategin har istället varit att försöka påverka alliansen inifrån, oavsett hur man i grunden ser på militäralliansen.

Men för att detta ska lyckas betonar många gröna behovet av bättre samordning mellan progressiva aktörer. Regelbunden samordning, särskilt inför Natos toppmöten och att skapa en gemensam grupp inom Natos parlamentariska församling skulle kunna göra stor skillnad. Just en sådan samordning bidrog exempelvis till att flera Nato-länder stod kvar i sitt motstånd mot Irak-kriget.

Gröna skulle inom ramen för Nato kunna verka för en bredare syn på försvarspolitik som inkluderar mänsklig säkerhet i stort, inte bara att skydda statens gränser. Att lyfta in klimatfrågans påverkan på säkerheten vore en naturlig sådan uppgift och att stärka det civila försvaret.

Ur ett fredsperspektiv vore dock den viktigaste prioriteringen att fortsätta arbetet i en fråga som präglat den gröna rörelsen sedan starten – arbetet för kärnvapennedrustning. Ett sådant arbete skulle skaka om det rådande militära paradigmet i grunden. Om Sverige ändå ska in i Nato, bör man ta chansen att driva frågan framåt.

Den gröna rörelsen, ofta förlöjligad för sin naiva idealism, finner sig här i en fördelaktig position. Genom att förespråka ett kärnvapenfritt Europa förändras villkoren för försvarspolitiken och rörelsen hittar en fråga att samlas kring, som har brett stöd.

Risken att bli utskrattad av de andra är förstås överhängande – det lär bli en frontalkrock med den nakna realismen i global politik. Ändå är det just här de gröna måste placera sin flagga. Ska vi vara med i Nato, en allians smidd i det kalla krigets smältdegel, bör vi protestera mot arvet från kärnvapenkapplöpningen. En grön position kan aldrig vara att kollektiv säkerhet uppnås genom hotet om ömsesidig förintelse.

De gröna måste lobba för att Nato omvandlas till ett forum för ärliga och öppna diskussioner om hur detta kan gå till. Detta är inte en uppmaning till naivitet; det är en uppmaning till modig realism. Genom att trycka på för att alla medlemsstater ska ratificera och följa Icke-spridningsavtalet (NPT), kan villkoren för global säkerhet förändras i grunden. Att förespråka en ”No First Use”-policy vore ett bra första steg.

Att montera ner den rädslans doktrin som har överskuggat global politik i årtionden är en monumental uppgift. Men finns någon rörelse som är bättre skickad att påbörja den?

I Syre skrev Birger Schlaug tidigare en krönika om att han utropade sin tomt till en kärnvapenfri zon. En bra början tycker jag. Men om Sverige nu ändå ska gå med i Nato bör vi ha högre ambitioner än så.