Radar

Tusentals ska prova att arbeta fyradagarsvecka

3 300 personer i Storbritannien ska nu prova att arbeta fyra dagar per vecka med bibehållen lön.

Världen runt bedrivs försök med fyra dagars arbetsvecka. I Storbritannien ska till exempel fler än 3 300 anställda prova att arbeta 80 procent med 100 procent av lönen. Tanken är att de ska åstadkomma samma resultat som heltidsarbetande.  

Mellan juni och december ska tusentals anställda hos 70 företag i Storbritannien arbeta fyra dagar i veckan, med heltidslön. Utgångspunkten är att de ska fortsätta att åstadkomma lika mycket som när de arbetade fem dagar. Det är en del av ett projekt som ska studera om det hela är möjligt med olika åtgärder. I projektet deltar bland andra universiteten i Cambridge och Oxford, liksom Boston College och Henley Business School.

– Bättre familje- och fritidsliv är vad som förväntas av kortare arbetstid. Det i sin tur väntas leda till förbättrat välmående och bättre mental hälsa som är nära knutet till prestationer på arbetsplatsen, säger professor James Walker, forskningschef på  Henley Business School i ett pressmeddelande.

Organisationerna som driver projektet, 4 Day Week Global och tankesmedjan Autonomy, räknar med att för samhällets del kan det också leda till lägre arbetslöshet när fler delar på jobben.

Svalt intresse i Sverige

Världen runt pågår redan liknande försök, bland annat i USA och Kanada. I projekten där ingår bland annat träning och olika sätt att organisera fyradagarsveckan med hjälp företag som redan introducerat kortare arbetsvecka. Bland de företag som gjort det, finns bland andra Microsoft.

I Sverige har företaget Topvisible erbjudit medarbetare en kortare arbetsvecka på prov. Men annars är det inte många som talar om saken, enligt en artikel i tidningen Syre: “Även i riksdagen är intresset svalt. I samband med att regeringen presenterade sin senaste arbetsmiljöstrategi föreslog Vänsterpartiet att staten borde utreda arbetstidsförkortning. Men motionen avslogs…” enligt tidningen. Linn Spross, doktor i ekonomisk historia, som skrivit en avhandling om arbetstidsförkortning menar att ett antal statliga utredningar avfärdade frågan. Hon menar att nu är det upp till fackföreningarna att försöka förkorta arbetsveckan.

– Vi tycker att all arbetstidsförkortning med bibehållen lön är positiv vilket även i stort sett all forskning på ämnet även visar. I över 100 år har vi suttit fast i femdagarsvackan. Det är verkligen dags att ta nästa steg, säger Erik Bonk hos SAC Syndikalisterna.

Landets Fria Tidning har även sökt företrädare för andra organisationer, som LO och Unionen, men dock utan svar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV