Radar

Ny EU-plan för blommor, bin och skogar

EU:s klimatansvarige vicekommissionär Frans Timmermans i samspråk med ekonomikommissionären Paolo Gentiloni.

Hälften av alla kemiska ogräsmedel ska vara borta redan till 2030, manar EU-kommissionen i nya förslag om bekämpningsmedel och biologiskt mångfald.
Men från jord- och skogsbruket i Sverige är kritiken hård.

Med två tunga förslag som egentligen skulle ha presenterats redan i våras hoppas EU-kommissionen kunna bidra till en bättre natur till år 2030.
Vid det läget ska återställningsåtgärder ha genomförts på 20 procent av EU:s alla land- och vattenytor.

”När vi återställer naturen tillåter vi den att förse oss med ren luft, rent vatten och rent mat och vi gör det möjligt för den att skydda oss från det värsta i klimatkrisen”, säger klimatansvarige vice kommissionsordföranden Frans Timmermans i ett pressmeddelande.

Skogar och floder

I återställningsförslaget ingår att medlemsländerna ska bli skyldiga att ta fram bindande planer och mål för att skydda allt mellan grönområden i städer till mängden fjärilar och fåglar i markerna. Skogarna ska bli mer levande, med fler träd i olika åldrar. Dammar och andra hinder ska bort så att minst 2 500 mil av europeiska floder ska flyta obehindrat.

Det andra förslaget riktas mot användandet av ogräsmedel, där kommissionen vill minska mängden kemiska bekämpningsmedel med 50 procent till år 2030. För att underlätta övergången kommer medlemsländerna att kunna använda medel från EU:s stora jordbruksstöd.

Behöver mer mat?

Förslagen gillas från miljösidan.

”Vi skulle vilja se skärpningar till exempel kring målet om strömmande vatten och våtmarker samt en tydlig koppling till EU:s fiskeripolitik i restaureringslagen, men som helhet är det mycket välkommet”, säger Emelie Nilsson från Världsnaturfonden (WWF) i ett pressmeddelande.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) är dock inte förtjust.

”I ett oroligt Europa med krig i Ukraina behöver Sverige se till dagens och framtidens behov. Vi behöver producera mer mat och mer förnybar energi. Då bör vi inte ta mark ur produktion, utan fokusera på insatser som inte står i strid med produktionen”, anser ordförande Palle Borgström i ett pressmeddelande..

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV