Radar

200 000 yrkesutbildade behövs – 130 000 pensioneras

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger att de åtgärder som hittills satt in för att utveckla yrkesutbildningarna inte har räckt till.

SCB bedömer att det behövs 200 000 fler personer som har en yrkesutbildning på gymnasienivå. Samtidigt tror myndigheten att 130 000 med motsvarande utbildning kommer ha gått i pension eller slutat fram till 2035.

– Vi behöver allt, undersköterskor, barnskötare, plåtslagare, målare, maskinförare, transport-, jordbruks- och lantbruksarbetare. Det är faktiskt svårare att hitta yrken med gymnasieutbildning som vi inte har brist på, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Regeringen tillsätter nu därför en utredning som ska locka fler till yrkesutbildningar och yrkesvux, bland annat genom bättre samarbete med arbetsgivare för att se vilka behov som finns och genom att ge bättre stöd till de som studerar.

– Vi har ett stort gap mellan behovet och vad som finns på marken och behöver därför öka antalet platser och göra dem mer attraktiva, säger Anna Ekström.

Utredaren ska också se över möjligheten till ett riksintag så att man kan läsa program på andra orter, oavsett var man bor. Det efterfrågas från flera håll. Till exempel har batterifabriken Northvolt gjort att en specialutbildning tagits fram i Skellefteå, men företaget säger att behovet är betydligt större.