Radar

Människor ansvariga för flest skogsbränder

Mer eftertanke behövs för att människor inte ska orsaka fler skogsbränder.

Nästan hälften av skogsbränderna under förra året startade på grund av mänskligt beteende. Trots en minskning av antalet bränder behövs mer eftertanke i skog och mark. Det mänskliga beteendet orsakar allt för många bränder, säger Leif Sandahl på MSB.

Förra året larmades räddningstjänsten till totalt 1 770 skogsbränder, enligt Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB). Det är en minskning jämfört med 2020, då motsvarande siffra var 2 600.

Nästan hälften av skogsbränderna 2021 startade på grund av mänskligt beteende, enligt räddningstjänstens bedömning. Ofta handlar det om att man eldat för nära torr vegetation eller att man inte släckt elden ordentligt efter sig, berättar Leif Sandahl på MSB:s enhet för naturolyckor.

– Glöd kan blossa upp i ett dygn efteråt om man bara vattnat lite på ytan och det blivit kvar glöd längre ner. Man måste känna och gräva i brandhärdarna när man eldat, säger han.

Gnistor och åska

Andra orsaker till skogsbränder kan vara åska – men också gnistor från till exempel tåg eller skogsmaskiner.

– Det kanske inte är mänskligt handlande genom att man har en tändsticka i handen, men det är inte av naturliga orsaker. Vi kör tåg eller gör något med en skogsmaskin, det är mänsklig handling på olika sätt, säger Leif Sandahl.

Enligt en rapport från forskningsinstitutet Skogsforsk, som delvis finansieras av skogsnäringen, har skogsbruket blivit bättre på att förebygga bränder.

Under åren 2018 till 2021 orsakade gnistbildning från skogsmaskiner 0,67 procent av bränderna i skog och mark, vilket även innefattar gräsbränder, enligt rapporten. Det motsvarar ungefär 38 utryckningar per år. Under samma period genomförde landets räddningstjänster i snitt cirka 5 500 utryckningar varje år kopplat till skogs- och gräsbränder. 2018 var ett rekordår med närmare 8 000 utryckningar.

"Färre tillbud nu"

Hur mycket antalet bränder har minskat är dock svårt att säga, eftersom det inte finns statistik från före 2018.

– Trenden pekar på att det blir färre tillbud nu än vad det var för kanske tio eller 15 år sedan, sett till att vi kör samma arealer, säger Tomas Johannesson på Skogsforsk.

– Framstegen beror på en satsning för att öka medvetenheten kring brandrisk inom branschen, som gjorts efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018, säger han.

–Förarna har en betydligt bättre dialog med sina uppdragsgivare, alla i hela kedjan har blivit vassare på att bedöma risker och man har blivit mer flexibel i att undvika torra områden under en period med hög brandrisk, säger han.

Tips för att minska risken för skogsbrand

Ta reda på om det råder eldningsförbud, till exempel via kommunen eller länsstyrelsens webbsidor eller MSB:s app Brandrisk ute.
Är brandrisken hög? Välj andra alternativ till att elda eller grilla.
Om du tänkt elda, välj en säker plats – en fast grillplats eller ett underlag av grus eller sand.
Elda inte om det blåser mycket.
Se till att det finns vatten att släcka med – och se till att släcka ordentligt efter dig.

Källa: MSB

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter