Radar

De uppmärksammar ”den fossila huvudstaden”

Energihamnen i Göteborg blockerades på fredagen.

Fler behöver uppmärksamma de sociala aspekterna av klimathotet. Det anser Sofia Isaksson, talesperson hos Extinction Rebellion som bland annat genomfört en blockad av hamnen i det som de kallar den fossila huvudstaden, nämligen Göteborg. 

Hon är ung och hon oroar sig för framtiden. Därför har Sara Isaksson engagerat sig i Extinction Rebellion, som nu ska försöka fästa allmänhetens och mediernas uppmärksamhet på klimatkrisen under dagarna tre i Göteborg.  Bland annat industrier som tillverkar bilar och raffinerar olja gör den till en fossil huvudstad, enligt organisationen.

Sofia Isaksson, talesperson för Extinction Rebellion
Sofia Isaksson, talesperson för Extinction Rebellion. Foto: Privat.

Första aktionen under kampanjen som döpts till Göteborgsupproret handlar om medierna,  bland annat med målet att få fler att uppmärksamma de sociala sambanden.

– Budskapet är att medierna också ska rapportera om komplexiteten i klimatkrisen och även få med de sociala konsekvenserna. De drabbade måste höras, säger Sara Isaksson.

Hon talar bland annat om den grupp hon själv tillhör, de unga som tillsammans med de ännu ofödda som kommer att drabbas hårdast av konsekvenserna i framtiden. Helst vill hon inte tala om sig själv, men hon konstaterar ändå att hon engagerat sig i Extinction Rebellion för att hon sett att det som gjorts för att förhindra en klimatkris inte alls räcker.

– Jag ser  jättestor oro bland mina jämnåriga. Men många trycker bort sin oro för att de inte vet något bra sätt att påverka, säger  Sara Isaksson.

Det som klimatrörelsen redan uppnått, bland annat genom det många unga inom Fridays for Future till exempel, har inte räckt inför omställningen. Sara Isaksson anser  att så här i upptakten till en valrörelse, finns inget parti som håller måttet och har någon plan som räcker för att nå klimatmålen med en snabb minskning av utsläppen.

– Inget parti räcker till, säger hon.

Hon nämner också de ekonomiskt utsatta, av vilka många finns i det globala syd.

– Men förr eller senare blir det värre här också, för vi lever inte separerade från varandra.

Att hon själv engagerat sig i Extinction Rebellion beror bland annat på att hon tror på civil olydnad. Men det handlar också om en gemenskap.

– Det känns gott att finnas i ett sammanhang där min oro tas på allvar, säger Sara Isaksson.

Hon anser att medieaktionen  lyckats bra så långt, genom att alla stora medier visat intresse.

Under torsdagen genomfördes även ett evenemang då cyklister rullar runt på stadens gator för att höras, synas och ta plats. En annan aktion var en protest mot kommunpolitiken.  Aktivister har tagit sig in på ett möte i kommunfullmäktige och kastar ut flygblad med alla förslag som fullmäktige röstat nej till. På fredagen blockerade aktivister Göteborgs energihamn.

Att delta i lördagens Pride-festival ingår också i kampanjen, som enligt föreningens hemsida ska “stödja en rättvis framtid för alla”.

<strong>Oljehamnen i fokus</strong><br><strong> </strong>

Inte bara Göteborgs industrier, utan också den kommunala hamnen är bakgrunden till att Göteborg utnämnts till den fossila huvudstaden av Extinction Rebellion och även blir platsen för en tre dagar lång kampanj.

“Hälften av alla råolja i Sverige tas in via Energihamnen i Göteborg och man har Sveriges största depåverksamhet för bland annat diesel och bensin.”, skriver föreningen i sitt upprop.  Oljan som skeppas vidare därifrån “ bildar navet i Sveriges fossila infrastruktur och försörjer bland annat tre olika raffinaderier ett stenkast från hamnen – Preemraff, St1 och Nynäs – med drygt tio miljoner ton råolja per år.”