Radar

S nära botten enligt Naturskyddsföreningen 

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen, är besviken på Socialdemokraternas miljöpolitik.

Klyftan är stor mellan sämst och bäst vad gäller miljöpolitik inför valet, enligt Naturskyddsföreningen. Ett av de sämsta partierna är Socialdemokraterna, vilket föreningens generalsekreterare Karin Lexén anser vara en besvikelse. 

När Naturskyddsföreningen har ställt 22  frågor till riksdagspartierna och granskat deras förslag, så blir slutsatsen att mer behöver göras än vad partierna utlovar.

– Politiken räcker inte till, sa föreningens ordförande Johanna Sandahl när  rapporten “Sänkta ambitioner i miljöpolitiken” presenterades 14 juni.

Som titeln säger, så har det blivit sämre vad gäller miljöpolitiken jämfört när föreningen gjorde en liknande undersökning inför valet  år 2018. Partierna har alltså sänkt ambitionsnivån. Det gäller bland annat Socialdemokraterna, som inte är allra sämst, men näst sämst tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna.

– Vi blev besvikna över att Socialdemokraterna bara svarade ja på fem frågor. Vi hade nog förväntat oss fler positiva svar, sa föreningens generalsekreterare Karin Lexén när rankningen presenterades.

Regeringspartiet säger bland annat nej eller vet ej till alla frågor om förslag för vad som bör göras för klimatet, med undantag för högre ambition vad gäller handel med utsläppsrätter. Men partiet säger ändå inte nej till förslagen, utan svarar istället ”vet ej”.

Nu hoppas Naturskyddsföreningen att vet ej ska bli ett ja till förslagen.

I granskningen fick partierna ta ställning till 22 miljöfrågor och svara ja, nej eller vet ej på om de kommer att driva den frågan
I granskningen fick partierna ta ställning till 22 miljöfrågor och svara ja, nej eller vet ej på om de kommer att driva den frågan. Så här många frågor sa partierna att de ska driva.

SD sämst och MP bäst

Men Socialdemokraterna är ändå inte allra sämst utan det är Sverigedemokraterna precis som inför valet år 2018. Partiet sa nej till 21 av Naturskyddsföreningens förslag. Det enda som får grönt ljus är förslaget om att förbjuda trålfiske längs den svenska kusten. Partiet är det enda som säger nej till förslaget  till att få bort miljögiftet PFAS från dricksvatten.

Allra bäst blev Miljöpartiet, som svarade ja till alla de 22 förslagen. Föreningen lyfter också fram att partiet ställer sig bakom ett förbud för förbränning av fossila bränslen redan till år 2030, som enda riksdagsparti. Tätt efter kommer

Vänsterpartiet som svarat ja på 20 frågor och också drivit på vad gäller miljöfrågor i riksdagen under förra mandatperioden. Men partiet har förlorat mark vad gäller miljön på senare tid, enligt föreningen.

På tredje plats i rankningen finns Liberalerna, följt  av Centerpartiet som halkar efter bland annat på grund av skogspolitiken.

Värre än väntat

Enligt Naturskyddsföreningen är den sammantagna bilden inför valet oroande, vad gäller miljöpolitiken.

– Läget för politiken är värre än väntat, sa Johanna Sandahl när rapporten presenterades.

<br><strong>Socialdemokraternas fem ja</strong><br><strong></strong>

Socialdemokraterna står bakom förslaget att höja ambitionsnivån vad gäller EUs handelssystem för utsläppsrätter. Det säger också ja till till en ny lag för havsmiljön, liksom till utökningen av naturbetesmark, dricksvatten fritt från PFAS, omvandlingen av miljonprogram till miljöprogram.
Alla svar finns samlade här.

Alla förslagen

1. Förbjud fossila bränslen
2. Besluta om ett mål för ökad kolsänka
3. Anta en svensk koldioxidbudget
4. Inför differentierad vägskatt
5. Höj ambitionsnivån i EU:s utsläppshandel ETS
6. Kärnkraft utan understöd
7. Mer och bättre skydd av land och hav
8. En ny havsmiljölag
9. Flytta ut trålgränsen
10. En ny och hållbar skogspolitik
11. Låt statens skogar vara föregångare för hållbart nyttjande av skogen 12. Stärk det ekologiska lantbruket
13. Öka arealen naturbetesmarker
14. Ny skatt på bekämpningsmedel
15. Mål för minskad materialkonsumtion
16. Dricksvatten utan PFAS
17. Säkra giftfria materialflöden
18. Skattereform som bidrar till klimat- och miljömål
19. Inför tidsbegränsade miljötillstånd
20. Omvandla miljonprogrammet till miljöprogram
21. Skärp miljöambitionerna i offentlig upphandling
22. Additionella budgetmål för klimatåtgärder 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV