Radar

De vill likställa miljöbovar med krigsförbrytare

Omfattande skövling av regnskog är ett exempel på vad som skulle kunna blir ett internationellt miljöbrott enligt en ny rapport.

Fler röster höjs för att ansvariga för storskaliga miljöbrott ska jämställas med skyldiga till folkmord eller krigsbrott.

— Miljö och mänskliga rättigheter hänger ihop, säger forskarna bakom en ny rapport.

I oktober 2021 antog FN en resolution om att en ren och hälsosam miljö är en mänsklig rättighet. Medlemsländerna uppmanades att samverka för att nå dit. Men för att kunna komma åt de värsta miljöskurkarna krävs skarpare lagar, enligt en ny rapport från Asserinstitutet.

— Ju mer vi tittar på frågan desto tydligare är det att klimatkrisen också är en kris för mänskliga rättigheter, säger Lisa Oldring, jurist med fokus på mänskliga rättigheter och forskare inom ekocidlag.

Lisa Oldring, jurist med fokus på mänskliga rättigheter och forskare inom ekocidlag
Lisa Oldring, jurist med fokus på mänskliga rättigheter och forskare inom ekocidlag. Foto. Christine McNab

Ekocid betyder storskalig miljöförstöring som leder till omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem eller livsmiljöer.

Lisa Oldring har många års erfarenhet som expert på internationell lag och mänskliga rättigheter inom FN och är juridisk rådgivare åt Stop ecocide Canada. Tillsammans med Kate Mackintosh, chef för Promise institute for human rights vid UCLA, har hon tittat närmare på rättsprocesser som väckts för att skydda miljön världen över. Deras slutsats är att nästa steg är att göra ekocid till ett brott som kan tas upp i den internationella brottsmålsdomstolen i Haag (ICC).

Individer ska ställas till svars

Kravet på att kriminalisera ekocid har varit en av de stora frågorna i samband med FN-mötet Stockholm+50 i veckan. Europaparlamentet och FN:s generalsekreterare António Guterres hör till förespråkarna. Youth Task Force, som representerar unga inför mötet, har ekocid som ett centralt krav.

— Det skulle göra det möjligt att ställa individer till svars för storskaliga miljöbrott på en internationell nivå. Om vd:n för ett företag eller en miljöminister skulle kunna hållas ansvarig för beslut och händelser som skulle kunna skada miljön allvarligt så tror vi att man skulle tänka till en extra gång. Jag tror att snacket i styrelserummen skulle bli annorlunda, säger Kate Mackintosh.

Kate Mackintosh, chef för Promise institute for human rights vid UCLA
Kate Mackintosh, chef för Promise institute for human rights vid UCLA. Foto: Privat/TT

Från Svenska regeringen finns ännu inget klart stöd för en sådan förändring. Enligt miljöminister Annika Strandhäll (S) är frågan inte mogen än.

– Från regeringen är vi inte beredda att öppna upp Romstadgan utan att vi vet att vi också kan ro det i land, och då måste det finnas ett starkt stöd. Men frågan är uppe på agendan, säger hon.

Finns en efterfrågan

Enligt både Mackintosh och Oldring finns en efterfrågan på tydligare regler från företagsledare.

— Aktieägare och de som värderar företagen vill också veta att de beter sig på ett schysst sätt och att de följer lagen. Det är ingen som vill investera i en verksamhet som bryter mot mänskliga rättigheter. Jag är övertygad om att om man gör ekocid till ett internationellt brott kommer det att hjälpa både företag och ledare i olika länder att inte orsaka stor skada på miljön, säger Lisa Oldring.

I juni 2021 kom en oberoende expertpanel fram till en juridisk definition av ekocid. Den täcker allvarlig antingen spridd eller långvarig skada på miljön. Vilka händelser och beslut som faktisk skulle innefatta dessa återstår att se. Storskalig skogsskövling och förstörelse av ekosystem eller miljöpåverkan som utrotat en viss art skulle enligt Oldring och Makintosh vara exempel.

— Skadorna som orsakades av Chevron/Texacos utvinning av olja i Ecuador skulle nå till den nivån, säger Kate Makintosh.

Övertygade det blir av

Målet är att frågan om ekocid som internationellt brott mot mänskliga rättigheter ska tas upp på ett plenarmöte av ICC i december. Fram till dess behöver frågan diskuteras och länder enas. Ekocid behöver då inlemmas i Romstadgan, det som är grunden för ICC och det dokument som bland annat fastställer domstolens rättsliga funktioner och organisation. Precis som när stadgar antogs skulle det krävas förhandlingar och kompromisser.

Det kan låta som en grannlaga uppgift men rapportförfattarna är positiva. På grund av den pågående klimatkrisen är de övertygade om att svåra fall av miljöförstörelse kommer att erkännas som ett internationellt brott mot mänskliga rättigheter.

— Se bara på den unga tongivande klimatrörelsen. De undrar varför detta inte redan är ett internationellt brott och de kräver förändring, säger Lisa Oldring.

Rapporten är den första i en serie från Asserinstitutet om ekocid.

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.