Radar

Arter flyttar norrut i Finland

Tistelfjärilen flyttar norrut, såsom många andra arter.

På 40 år har många arter flyttat norrut i Finland till följd av ökad temperatur. Det visar ett forskarlag som studerat hur klimatförändringar påverkat 1 500 djur- och växtarter.

Ett krympande snötäcke och andra effekter av klimatförändringen har fått hundratals arter i Finland att anpassa sig på olika sätt, många genom att flytta norrut. Det framgår av en studie av unika data som samlats ihop under 40 år i Finland. När uppgifter om olika arter samkörts har forskarna kunnat se hur flora och fauna flyttat på sig mellan åren 1978 och 2017.

  Vi  har kombinerat data for många olika grupper, från plantor till plankton och mal, som normalt studeras var för sig,  säger Øystein Opedal, forskare  vid Lunds universitet

Hundratals arter av de som studerats visade sig påverkade även om bara ett fåtal hade försvunnit eller dött ut. Studien visade också att påverkan kan variera mycket och att det bland annat beror på interaktionen mellan arter.

– Ett viktigt resultat är att vi kan få stora lokala förändringar i ekosystemen beroende på olika arters olika svar på klimatförändringen. Det leder till att vi kan få stora och oförutsägbara konsekvenser för den biologiska mångfalden, även om vi inte förlorat så många arter på  kort sikt.  Det här visar att det är viktigt att studera interaktionen mellan arter, säger Øystein Opedal.

Intressant studera Sverige också

De studier som gjorts i Sverige, visar på ett liknande mönster.  Men de har varit mer begränsade jämfört med den stora studien i Finland.

– Det vore helt klart intressant med ett liknande initiativ i Sverige, säger Øystein Opedal.
Resultatet från den internationella studien av finska arter har publicerats i Nature Climate Change.

Förutom Lunds universitet har även universitetet i Helsingfors, University of South Carolina, Svenska Lantbruksuniversitet med flera deltagit.