Radar

Ytterligare 1,7 miljarder kronor till landsbygdsprojekt

Fiske- och vandringsturism i Tornedalen är ett av många projekt i landet som fått stöd av EU genom Leader-programmet.

EU:s stöd till utveckling av landsbygden, Leader, fortsätter mellan åren 2023 och 2027. För svensk del betyder det ytterligare  1,7 miljarder kronor att dela ut under fem år. Pengarna ska fördelas jämnare över landet den här gången. Precis som förut ska medlen gå till projekt som är lokalt förankrade.

Lars-Gunnar Lundström från Tornedalen är på fiskemässa i Finland när han intervjuas om EU-programmet Leader, som nu får ytterligare tilldelning och förlängs.  För svensk del betyder det ett tillskott på 1,7 miljarder kronor att fördelas på de fem åren från 2023 till och med 2027, på projekt som ska ge utveckling av landsbygden.

Lars-Gunnar Lundström arbetar med fiskeprojektet i Tornedalen
Lars-Gunnar Lundström arbetar med fiskeprojektet i Tornedalen. Foto: Privat

Ett exempel på vad det kan handla om, är just det som Lars-Gunnar Lundström gör i Finland, nämligen marknadsför fiske längs Torneälven. Det är en del av ett projektet Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård  från den förra perioden, den som startade år 2014 och som fram till i år omfattar  2,7 miljarder kronor för svensk del. För just det här projektet blev det lite mindre än en miljon från Leader.

Nu när fiskeprojektet närmar sig slutet, kan han konstatera att det lett till att människor som kommer längre söderifrån, har lockats av pimpelfiske på vintern bland annat. En film om fiske som framställts inom ramen av projektet har också lockat till 40 000 visningar på Youtube.

– Det här hade aldrig gått att genomföra utan Leader,  säger Lars-Gunnar Lundström.

Projekten ska inte klara sig enbart med offentliga medel, utan det krävs även ideella insatser. Lars-Gunnar Lundström räknar med att för fiskeprojektet motsvarar frivilligt arbete ungefär en halv miljon kronor.

Projektet förlängs

Bland de projekt som genomförts finns också en 80 mil lång vandrings- cykel- och skoterled mellan orter i Tornedalen, samt en butik i byn Saittarova, med självbetjäning där köparna loggar in digitalt för att hämta och betala varor.
Ska man ha levande landsbygd måste man komma åt butiker, konstaterar Lars-Gunnar Lundström.

Projekten ingår i satsningen Tornedalen 2020, som nu ska följas av Tornedalen 2030, med stöd av den nya omgången från Leader.

Den här gången ska projekt från hela landet komma med, till skillnad mot i förra omgången som startade år 2014. Då uppfyllde några av ansökningarna om att bli ett Leaderområde inte kravet på nödvändig kapacitet för att administrera verksamheten. Problemet ska nu lösas genom att dela in landet i färre områden. Om de områden som omfattas blir större blir det enklare att uppfylla kraven.

– I förra omgången ansökte fem områden utan framgång om att bli Leaderområden. Det ledde till mycket diskussion, berättar Andreas Mattisson, biträdande enhetschef på jordbruk- och analysavdelningen på Jordbruksverket.

Samarbete viktigt

Grundtanken för programmet är att bidra till utveckling av landsbygden, på initiativ från dem som själva berörs. Pengarna fördelas sedan efter antal invånare i området, områdets storlek och hur bra strategi som presenteras för utvecklingen.

Carin Alfredsson på Jordbruksverket
Carin Alfredsson på Jordbruksverket. Foto: Jordbruksverket

– Ideell, privat och offentlig sektor tar tillsammans fram en utvecklingsplan för hela området, som en grund  för vilka projektidéer som beviljas. Det kan handla om landsbygdsutveckling, integration, miljö, sysselsättning med mera, säger Carin Alfredsson på enheten för lokalt ledd utveckling på Jordbruksverket.

Att miljöfrågan ofta kommer med, beror till exempel på att det är något som många vill satsa på.

De projekt som genomförts i Sverige har lett till 1600 nya jobb, 750 nystartade företag, 165 integrationsprojekt och mycket mer, i hela landet, från Skåne till Lappland.
Lars-Gunnar Lundström  som tidigare drivit företag i Tornedalen, är glad för att han fick tjänsten som verksamhetsansvarig för Leader i sitt område.

–Det är väldigt roligt att jobba med det här för jag ser ju att det gör stor skillnad, säger han.

Så ansöker du

Leader har nu pågått i 30 år inom EU och i Sverige sedan landet blev medlem i unionen. Det täcker ungefär 61 procent av befolkningen inom unionen.Termen “Leader” är en akronym på franska för Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale, som betyder ungefär länken mellan utveckling och landsbygdsekonomi.
 Jordbruksverket har mer information för den som vill ansöka. Kontakta ett regionalt Leaderkontor för råd och upplysningar.