Radar

MP ber KU granska biståndsminskning

Maria Ferm (MP) vill att KU granskar regeringens agerande när det gäller de stora avräkningarna som beordrats i biståndet för att betala för flyktingmottagande i Sverige.

Miljöpartiet begär att KU ska granska biståndsminister Matilda Ernkrans (S) och regeringens kraftiga miljardavräkningar på biståndet.

Den 18 april, dagen före det att regeringen presenterade vårändringsbudgeten, kom biståndsminister Matilda Ernkrans med ett kärvt besked. Regeringen begränsade, satte ett tak, på hur mycket av årets bistånd som får användas.

Det innebar 9.2 miljarder lägre anslag att använda, där Sida fick order om att hålla inne 6,9 miljarder av sin budget på 27,7 miljarder. För Sida betydde det att budgeten krympte med 25 procent över en natt.

Skälet för avräkningarna, som de kallas, var att pengarna kunde behövas för att betala mottagandet av flyktingar från Ukraina i Sverige. 

Regeringen gör fel i att inte backa om avräkningarna mer än vad som gjordes häromdagen, enligt Ferm.

Maria Ferm framhåller att utrikesutskottet i ett yttrande om vårändringsbudgeten i riksdagen har påpekat för regeringen att biståndet bör vara långsiktigt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV