Radar

”Graviditetsregister” oroar i Polen

Kvinnostrejk, en polsk kvinnorättsorganisation, demonstrerade mot abortlagarna på 8 mars i fjol.

Polens regering har beslutat att alla graviditeter måste journalföras av sjukvården. Kritiker kallar det för ytterligare ett sätt att kontrollera kvinnor i Polen, som har en av Europas mest restriktiva abortlagstiftningar.

Polens hälsodepartement säger att informationen ska användas för att underlätta arbetet för läkare både i Polen och utomlands och förnekar att det skulle röra sig om något ”graviditetsregister”.

Oppositionspolitiker och andra kritiker menar att det är just det, ett graviditetsregister, som i förlängningen kan användas för att väcka åtal mot kvinnor vars graviditeter inte fullföljs.

– Det är skräckinjagande att ha ett graviditetsregister i ett land med ett nästan totalt abortförbud, säger vänsterparlamentarikern Agnieszka Dziemianowicz-Bak.

Förordningen som utökade mängden information som ska sparas i patientdatabasen till att även inkludera graviditeter skrevs under av hälsoministern Adam Niedzielski tidigare under måndagen.

Enligt Marta Lempart, ledare för en polska kvinnorättsorganisation, förekommer det redan angiveri, genom att polisen får in tips och sedan förhör kvinnor om deras graviditeter.

Polen har en av EU:s hårdaste lagstiftningar mot abort och skärpte den så sent som i fjol, sedan författningsdomstolen fastslagit att det inte var förenligt med grundlagen att tillåta aborter på grund av skador på fostret.

EU-parlamentet har kritiserat Polen för lagändringarna.