Radar

Förebyggande program mot partnervåld klart

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har varit med och tagit beslut om ett förebyggande program mot partnervåld.

Regeringen har nu tagit fram ett nationellt, förebyggande program mot mäns våld mot kvinnor. Det innehåller bland annat breda informationsinsatser.

Så länge en enda kvinna skadas av sin partner har vi inte gjort tillräckligt, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S).

I programmet ingår informations- och utbildningsinsatser för breda grupper i samhället, till exempel i skolor och genom ideella organisationer.

Det handlar om att utmana normer som rättfärdigar våld, säger Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.

Hon var, som jämställdhetsminister i den tidigare rödgröna regeringen, med och tog fram ett åtgärdspaket med 40 punkter förra året. En av de punkterna var ett nationellt förebyggande program mot partnervåld.

Förebyggande insatser ska även riktas mot grupper där risken för våld i nära relationer är förhöjd och mot personer som dömts för våld i nära relation för att förebygga återfall.

Nordmark aviserar också ett nytt statsbidrag för ideella organisationers förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor. Därutöver får Kriminalvården i uppdrag att utreda hur behandlingsprogrammet mot partnervåld, Predov, ska kunna spridas till kommuner och regioner.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV