Radar

Stora koncerner dominerar bland friskolor

Stora koncerner som driver skolor i storstäderna.

Fackförbundet LO har granskat friskolor i en rapport och riktar kritik mot att stora koncerner dominerar och att friskolor framför allt finns i storstäderna.

LO-rapporten heter Skolindustrin – hur mångfald blev enfald och fokuserar bland annat på att majoriteten av friskolor i Sverige drivs i vinstintresse.

– Det hävdas ofta att vinstbegränsningar hotar mångfalden och valfriheten i skolan. I den här rapporten visar vi att det tvärtom är vinstdriften som hotar mångfalden, eftersom den leder till koncentration och oligopol – en marknad som domineras av ett fåtal aktörer, berättar rapportförfattaren Kent Werne.

Enligt rapporten har andelen pengar till vinstdrivande skolor ökat de senaste 20 åren, från hälften till nästan fyra femtedelar 2020.

Rapporten konstaterar också att friskola framför allt finns i storstäder, framför allt i Storstockholm, trots att det fanns en vision när friskolor infördes att de skulle bidra till glesbygdsskolor, föräldrakooperativ och idéburna aktörer.
Friskolor startas där elevunderlaget är som mest lönsamt och bland ägarna finns amerikanska riskkapitalbolag och kungadömet Kuwait, som lockats till Sverige av möjligheterna att göra vinst, enligt rapporten.

– När marknaden får styra skolan är det tydligt att goda ideal om mångfald och valfrihet får stryka på foten. Då går vinstintressen före barns utbildning och trygghet. Det är oacceptabelt. Vi måste ta tillbaka kontrollen över skolan, säger LO:s vice ordförande Therese Guovelin i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har andra länder lyckats skapa mångfald och valfrihet i privata skolor, tack vare att vinst inte är tillåtet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV